Účastníci Mezinárodního romského kongresu v Praze očekávají omluvu od německého státu za útrapy během druhé světové války

Od úterý probíhá v Praze pátý kongres Mezinárodní romské unie. Účastní se ho 250 delegátů ze 40 zemí světa. O jednání kongresu informuje Hanka Bakičová.

Kongres přijal nový statut Mezinárodní romské unie, ve kterém je deklarován požadavek Romů, aby byli uznáni jako národ. Romové také očekávají omluvu od Německého státu. Jak vyplývá z jejich jednání, jako jediný národ nebyli dosud politicky, morálně ani finančně rehabilitováni a plně odškodněni, za útrapy během druhé světové války. Podle mluvčí kongresu Jarmily Balážové, předáci romského etnika navrhují zřídit pro oběti romského holocaustu fond a vybudovat společný památník v některém evropském státě. Pátý kongres Mezinárodní romské unie také zvolil nového prezidenta. Stal se jím dosavadní generální tajemník Emil Ščuka z České republiky. (Ščuka byl výkonem prezidentských pravomocí pověřen již loňského roku. Ščukův předchůdce ve funkci prezidenta před rokem rezignoval ze zdravotních důvodů. Kandidatury na viceprezidenta Mezinárodní romské unie se po zvolení Ščuky prezidentem vzdal Ivan Veselý, neboť podle statutu unie nemohou být do jejího vedení zvoleni dva zástupci z jednoho státu.) Třiačtyřicetiletý Ščuka pochází ze slovenského Popradu, po studiu na Právnické fakultě brněnské university pracoval jako okresní prokurátor v Sokolově. Od roku 1988 žije v Praze a nyní je soukromým advokátem. Emil Ščuka je v České republice členem pracovní skupiny k problematice rasového násilí, kterou ustanovila vládní Rada pro národnosti. Pracoval také v Meziresortní komisi pro záležitosti romské komunity, odkud však byl po roce odvolán pro nečinnost. Na to, jaké úkoly Mezinárodní romskou unii očekávají pod novým vedením odpověděla mluvčí jejího kongresu Jarmila Balážová: Delegáti pátého světového kongresu IRU uspořádali mezi sebou humanitární sbírku na pomoc Romům v jugoslávské provincii Kosovo. Mezi delegáty se v různých měnách vybraly tři a půl tisíce amerických dolarů, což odpovídá částce přes 130.000 korun. Svůj písemný pozdrav delegátům kongresu zaslal také prezident Václav Havel, který je ubezpečil, že udělá ve prospěch romské komunity v ČR vše, co bude v jeho silách.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio