Unikátní výstava mění pohled na Valdštejna a jeho dobu

vystava4.jpg

Stovky unikátních uměleckých děl, ale i zbraní a předmětů každodenní potřeby z období třicetileté války představuje ojedinělá výstava o Albrechtu z Valdštejna, která byla minulý týden otevřena ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Příjezdem samotného Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, vévody frýdlantského, zaháňského, meklenburského et cetera, a také generalissima císařských vojsk, začala minulou středu ve Valdštejnské zahradě v Praze výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Vévodu a jeho družinu na koních provázely výstřely z mušket, ohňostroje i slavnostní fanfáry:
Slavnostní příjezd Albrechta z Valdštejna

Výstava představuje Albrechta z Valdštejna jako jednu z nejvýznamnějších evropských osobností třicetileté války. Její pořadatelé pro ni získali více než sedm set exponátů z českých i moravských sbírek. Byla sem však také zapůjčena umělecká díla z Německa, Rakouska, Dánska, Maďarska nebo Itálie. Řada z nich se do Česka vrací poprvé po třech a půl stoletích, byla totiž odtud ještě v 17. století odvezena jako válečná kořist. Výstava podle kurátorky Elišky Fučíkové Valdštejna ukazuje nejen jako slavného vojevůdce:

"Je tu spousta exponátů, které dokládají vysokou úroveň Valdštejna jako stavebníka, ale i jako mecenáše umění."

Dobový domeček pro panenky
Vedle obrazů, grafik, kreseb a uměleckých plastik tu jsou vystaveny plány jeho rozsáhlých paláců v Praze nebo v Jičíně, umělecké sklo, nábytek, ale třeba i dobový domeček pro panenky, Valdštejnovo cestovní vykuřovadlo nebo jeho horoskop na každý den, který mu sestavil Johannes Kepler. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše se pořadatelům podařilo až na výjimky získat prakticky vše, oč požádali:

Eliška Fučíková
"Třeba pověstný vycpaný Valdštejnův kůň z Chebu, který by asi nevydržel transport, tu není. Ale to není nevůle kolegů z Chebu, ale spíš se o něj báli."

Výstava je rozdělena do čtyř oddílů. První zachycuje Valdštejnův původ ve zchudlé šlechtické rodině, jeho studia na protestantských školách a počátek strmé vojenské kariéry.

/Fučíková/ "V dalším oddílu je Valdštejn představen nejen jako válečný podnikatel, ale jako ten, kdo se zasloužil o rozvoj svého panství, které bylo nesmírně rozsáhlé. Potřeboval, aby jeho panství zásobovalo armádu, aby byl v tomto smyslu soběstačný. A tak vlastně severovýchodní Čechy děkovaly Valdštejnovi za to, že co tam ta předchozí generace protestantské šlechticů založila, on dovedl k ještě většímu rozkvětu."

Další oddíl představuje Valdštejna jako vojáka a poslední část nazvaná Nesmrtelná bestie ukazuje Valdštejnovu legendu, jak ji vytvořily další generace. Podle Michala Lukeše chtěla výstava Valdštejna a jeho dobu předvést v poněkud jiném světle, než jak jsme byli dosud zvyklí ji vidět:

"My jsme trošku v zajetí Jiráska, což samozřejmě už je dávno překonané. Ta doba byla pochopitelně pohnutá, ale každá doba, když se válčí, není úplně šťastná. Na druhou stranu to byla doba, ve které se pěstovalo umění, takže si myslím, že ta doba nebyla tak nešťastná a pro český národ tak špatná, jak se to mnohdy říká."

Vojenský tábor Albrechta z Valdštejna u Norimberka 1632 (výřez)
/Fučíková/ "Je to doba, o které si obvykle myslíme, že se tady vůbec nic nedělo, že se tu jenom válčilo a jinak tady bylo kulturní mrtvo. A to rozhodně, jak se snažíme výstavou dokázat, nebylo,"

"To je konec konců i velký přínos této výstavy, že tady nehřmí zbraně, ale že se tady ukazuje ta doba, ta samotná každodennost a ten velký příběh jednoho člověka na pozadí etapy, která byla velmi zajímavá. Ideologicky je Albrecht z Valdštejna na této výstavě oproštěn od věcí, které byly hlavně ve 20. století spojovány s touto postavou,"

říká do třetice ředitel Vojenského historického muzea Aleš Knížek.

Portrét Albrechta z Valdštejna
Výstavu, která potrvá až do 17. února příštího roku, doprovází podle ředitele Národního muzea i celá řada akcí:

"Je to přednáškový cyklus o Valdštejnovi, který se koná zde v Senátě, jsou to koncerty na historickém schodišti Národního muzea, týkající se hudby valdštejnovské doby, je to speciální program pro děti, který se bude konat přímo zde ve Valdštejnské jízdárně. Všechno je to zmíněno na internetových stránkách výstavy. My se Valdštejna nesnažíme rehabilitovat ani obhajovat, my se prostě snažíme udělat celistvý pohled na Valdštejnovu osobnost. A také bude podle mně velice zajímavé, jakým způsobem ho budou vnímat Češi, protože my víme, že v německém prostředí je osobnost Valdštejna mnohem známější než v českém. I to jsme touto výstavou chtěli trošku napravit a ukázat Valdštejna českému publiku, českým školám a českým učitelům."

Zbývá dodat, že adresa internetových stránek s výstavou o Valdštejnovi je www.valdstejn.org.

Foto: Štěpánka Budková