Uplynulo 90 let od založení Junáka - svazu skautů a skautek ČR

V letošním roce si připomíná 90 let od svého založení "Junák - svaz skautů a skautek ČR". Vznikl v letech 1911-1912, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven. Více už v následujících minutách:

"Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním."

Tak zní skautský slib - podle vlastního přesvědčení může slibující ještě dodat: "K tomu dopomáhej bůh!"

Skautské hnutí má dnes téměř čtyřicet milionů členů ve 214 zemích světa - mezi nimi je i téměř 60 tisíc českých junáků. Jen na vysvětlenou, junák je vlastně českým ekvivalentem pro slovo skaut a organizace nese oficiální název "Junák - svaz skautů a skautek České republiky". V naší zemi má skauting dlouhou tradici. Jeho dějiny začínají už letopočtem 1911. Tehdy populární pražský profesor tělocviku Antonín Benjamin Svojsík /1876-1938/, aktivní činovník Sokola, byl za návštěvy v Anglii skautingem stržen natolik, že jej začal propagovat i doma...