V Amsterdamu se otevírá česká škola. Má sloužit i pro setkávání české komunity

Česká škola Amsterdam

Česká škola v Amsterdamu přivítá první žáky - prvňáčky a děti předškolního věku. Sídlí v centru města a dětem nabídne kurzy češtiny i českých reálií. Jde o první českou školu v Amsterodamu, která bude vyučovat podle tzv. rámcového výzdělávacího programu. Ten garantuje, co musí žáci umět.

Zhruba před rokem se Ester Bednarzová a Natálie Hons, profesí učitelky, rozhodly založit v Amsterdamu českou školu. Ohlas ze strany rodičů byl velký, což je motivovalo, aby nápad, který obnášel téměř roční přípravu, nakonec zrealizovaly.

„Když jsme si loni v září zjišťovaly, jestli má vůbec smysl českou školu v Amsterdamu otvírat, tak jsme dostaly velké množství odpovědí od rodičů, kteří žijí v okolí města, že by něco takového přivítali. Děti nám přihlašovali dokonce už před rokem a říkali, že mají opravdu zájem. Takže jsme byly velmi překvapené, jak velký byl o školu zájem".

Jak uvedla Natálie Hons, škola nabídne dvě třídy po maximálně 10 žácích: jednu pro předškolní děti a druhou pro prvňáčky. První vyučování začíná v neděli 8. září. To je trošku netradiční, protože řada škol vyučuje v sobotu.

„Výuka bude na přání rodičů probíhat každou neděli. V sobotu dopoledne má totiž spousta dětí v Holandsku sportovní nebo jiné aktivity a zájmové kroužky".

Děti budou moci absolvovat rozdílové zkoušky


Podle Natálie Hons se bude jednat o první českou školu v Amsterdamu, kde bude probíhat výuka podle tzv. rámcového vzdělávacího programu (RVZ), který garantuje, co musí žáci umět.

„Budeme také vycházet ze vzdělávacího programu České školy bez hranic, která požadavkům RVP odpovídá. Díky tomu budou moci děti absolvovat i rozdílové zkoušky - pokud k nim tedy budou zapsány, protože od roku 2012 už nejsou povinné. V případě, že se rodiče s dětmi přestěhují zpět do České republiky, se děti budou moci lépe začlenit do odpovídajícího ročníku".

Logo České školy Amsterdam | foto: Natálie Hons

Škola je v Nizozemsku vedená jako nezisková organizace, v České republice jako krajanský spolek, což zakladatelkám umožní v následujících letech žádat o dotace na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Velkou pomocí pro ně ale i tak budou dárci a sponzoři, říká Natálie Hons.

„Všechny náklady, které byly zatím spojené s provozem školy, si hradíme z vlastní kapsy. Její provoz bude posléze hrazen z příspěvků rodičů - jejich výše odpovídá reálným nákladům za nájem, za učebnice a podobné pomůcky, takže doufáme, že se nám do budoucna podaří sehnat dárce nebo sponzory, kteří by chtěli naši činnost podpořit".

Škola chce, aby se tu setkávala česká komunita


Zakladatelky mají se školou mnoho plánů. Rády by se např. v následujících letech ucházely o status České školy bez hranic nebo otevřely řadu dalších kurzů.

„Nejdřív bychom rády rozšířily náš pedagogický sbor a otevřely více tříd, pokud by byl zájem. Máme také v plánu nabídnout kurzy češtiny pro děti a pro dospělé, kteří by se učili češtinu jako cizí jazyk. Rády bychom nabídly individuální doučovaní pro děti, pro které nebudeme schopny otevřít samostatnou třídu, protože jich třeba nebude dostatek a uvažujeme také o podepsání smlouvy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, abychom mohly žákům vydávat osvědčení platné i v České republice, které by bylo uznáno v kmenové škole žáka".

Cílem projektu Česká škola Amsterdam je podle Natálie Hons vybudovat prostor pro setkávání místní české komunity.

„Máme vizi vytvořit místo, kde se mohou setkávat nejen české děti, ale i jejich rodiče, místo, kde bychom položily základy české komunity, kde budou děti i rodiče aktivní součástí školy. A máme v plánu nabídnout programy i pro rodiče - na příští rok např. připravujeme workshop na téma dvojjazyčné výchovy".

Nová česká škola je v prostorách španělského kulturního centra v samotném centru Amsterdamu. Protože jsou nájmy ve městě vysoké, bylo hledání objektu jednou z obtížnějších věcí, dodává Natálie Hons.

„Během hledání prostor jsme zas tak velký výběr neměly, tohle byla jedna z mála nabídek, kterou jsme dostaly, a vzhledem k tomu, že se prostory nacházejí v docela dobré dostupnosti městské hromadné dopravy a je tam také možnost parkovat v okolí, tak jsme rády na tuto nabídku přistoupily".

Více informací o nové škole je k dispozici na adrese www.ceskaskola.nl nebo na Facebooku, kde je vedena pod názvem Česká škola Amsterdam.