V Brně bude zanedlouho otevřeno Muzeum exilu

r_2100x1400_radio_praha.png

V Brně v těchto týdnech vrcholí přípravy k otevření Muzea exilu. Jeho zřizovatel a autor expozice Jan Kratochvil v něm chce zmapovat dějiny politické emigrace z českých zemí především ve 20. století. Stálá výstava navazuje na jeho předchozí výstavní projekty o českém a slovenském exilu, které návštěvníci mohli po roce 2001 vidět v Praze, v Brně, v Bratislavě a dalších místech v zahraničí.

V Praze probíhá rozsáhlá výstava o československém exilu
V Brně je nyní Vilém Faltýnek. Milena Štráfeldová se ho zeptala na podrobnosti:

Kde bude těžiště expozice? Jakou vlnu exilu by měla mapovat?

"Jan Kratochvil se soustředí na politicky motivovaný odchod z Československa. Dílčích expozic je opravdu velká řada. Najdeme tady expozici věnovanou vzniku republiky. Jan Kratochvil čerpá z fondů, které zdědil po svém otci a strýci, kteří byli oba velmi činní v exilu. Měli kontakty se Svobodnou Evropou, pracovali pro zahraniční zpravodajské služby, byli i v kontaktu s Alicí Masarykovou, po které získali část majetku. Najdeme tady proto řadu věcí, které odkazují ke vzniku Československa. Takovou zajímavost - krabičku s ostatky z hrobu T. G. Masaryka, kterou si odvezli naši krajané do Argentiny a která se přes Alici Masarykovou dostala zase zpátky do Brna a do této expozice. To je jenom jedna z mnoha zajímavostí, které skutečně stojí za to vidět."

Je ten exil mapován nějak místopisně?

"To snad ani ne v nějaké soustavnosti. Najdeme tady například jednu expozici, která se věnuje australskému exilu, potom tady také najdeme expozici, která se věnuje krajanům v Banátu."

Jakým způsobem Jan Kratochvil získává nové exponáty pro své muzeum?

"Velkou část získává díky kontaktům, které na něj přešly přes jeho otce, a to například od redaktorů Svobodné Evropy. Vlastní velmi obsáhlý zvukový archiv Svobodné Evropy. Součástí muzea bude i jakési dokumentační středisko, které umožní přístup k těmto zvukovým záznamům. Jan Kratochvil vytváří také videotéku s nahrávkami vzpomínek exulantů. I k nim bude přístup. On téhle činnosti věnuje veškeré své síly, protože to považuje za určitý způsob, jak se vyrovnat s traumatem, které prožil jako syn exulanta."

Svobodná Evropa
Znamená to, že veškerou práci spojenou se vznikem expozice dělá sám?

"Dělá ji sám se svou ženou a s některými spolupracovníky ze sdružení K 2001, které formálně toto muzeum exilu připravuje. Hlavní část práce a úsilí ale stojí na něm. On také to muzeum sám financuje. On se brání, přestože takové nabídky měl, aby stát dotoval činnost muzea. On totiž nechce, aby bylo závislé na momentální politické situaci a konstelaci v České republice."

A pro koho je vlastně toto muzeum typem expozice určeno především? Očekává, že tam budou přijíždět badatelé, nebo je to pro školní děti?

"Jan Kratochvil výslovně uvedl, že by byl rád, aby do muzea chodili spíš mladí lidé. Ta expozice je samozřejmě ve vývoji. Bude trvat ještě řadu let, než bude možné říct, že je hotová."

Muzeum exilu v Brně by mělo být provizorně otevřeno do konce letošního roku. Zájemci je budou moci navštívit dvakrát týdne. Slavnostně bude expozice otevřena až po dokončení celkové rekonstrukce domu, který Jan Kratochvil získal v restituci a věnoval pro muzejní účely. Předpokládá, že vernisáž proběhne 28. října příštího roku, v den 90. výročí vzniku samostatného Československa.