V Brně pokračují spory kolem památníku padlých rudoarmějců

Foto: autor

Hrob rudoarmějců v Brně na Králově Poli budí už léta rozruch. Nejprve kontroverzním znakem srpu a kladiva, který z něj nechal místostarosta městské části před dvěma lety sejmout. Po protestech ruské strany se ale komunistický znak na hrob znovu vrátil. A nyní se objevily pochybnosti, zda pod památníkem vůbec nějaký hromadný hrob sovětských vojáků je. Situaci na místě zjišťoval Vilém Faltýnek. Nejprve oslovil historika Pavla Palečka, který se zabývá oběťmi nacismu a komunismu:

Historik Pavel Paleček, foto: autor
/Paleček/ "My se nacházíme na místě, kde je největší hromadný hrob vojáků Rudé armády v Brně. Na tomto pietním místě se Magistrát města Brna letos v dubnu rozhodl instalovat srp a kladivo. S argumentací, že je to symbol Rudé armády a že tím chce uctít památku padlých. Proti tomu se zdvihla vlna odporu místních obyvatel. Asi patnáct set lidí podepsalo prohlášení, že pokud chceme poctít ty padlé, tak bychom neměli na jejich hrob umísťovat jakékoli politické symboly, kterým srp a kladivo bezesporu je. Protože znakem Rudé armády už od 20. let byla vždy rudá hvězda."

René Pelán, foto: autor
Teď se nacházíme v kanceláři místostarosty Městské části Bno - Královo Pole René Pelána, který se před dvěma lety proslavil tím, že z památníku odřezal srp a kladivo. Proč jste to tehdy udělal?

"Rozhodně nejsem typ, který by chodil po Brně s bruskou a hledal staré symboly totality, i když mne to klidným nenechává. Já si myslím, že dvacet let po revoluci už na našich veřejných prostranstvích místo pro tyto symboly prostě není, stejně tak jako pro symboly nacistického Německa. Symbol tam byl vrácen v trošku pozměněné podobě, v dnešní době je umístěn alespoň do pěticípé hvězdy, což nějakým způsobem může asociovat vztah k Rudé armádě. Ale srp a kladivo prostě vždycky byl, je a bude pouze stranický symbol."

Foto: autor
A byl jste to taky vy, kdo inicioval průzkum, zda tam ty hroby jsou a kde přesně se nacházejí?

"První část objednala radnice Městské části Královo Pole. Byl poměrně omezený, my jsme se v objednávce zaměřili pouze na ta hrobová místa. A to z důvodu, že celé dva roky mne neustále navštěvují pamětníci, kteří tvrdí, že si pamatují, že hroby byly exhumovány, že tam nic není, nebo že jsou v jiném prostoru a podobně."

/Paleček/ "Zjistila se hrozně zajímavá věc, že na místě, kde všichni předpokládali, že je ta hrobová šachta, se nachází pravděpodobně suť a že tam nikdy hromadný hrob nemohl být. Alespoň tolik říká geofyzikální posudek, který se ovšem zabýval jen velmi malou plochou tady před pomníkem, který vidíme. Nezkoumal už další prostory v parku, který má několik čtverečných kilometrů. Ten hromadný hrob se může nacházet třeba tady za tím pravoslavným křížem v křoví, nebo se může nacházet někde kousek bokem."

Foto: autor
V případě, že se díky průzkumu podaří objevit místo toho hrobu, co se s ním bude dít dál?

/Paleček/ "Pokud ten hrob není na pietním místě a je-li někde v parku, kde na něj čurají psi nebo na hřišti, kde se hraje petanque,tak Česká republika podle Ženevských konvencí o válečných hrobech i na základě vlastní legislativy nebo mezivládní dohody s Ruskem je povinna to hrobové místo udržovat v poznatelném stavu. Tady se nacházíme v místech, kde hromadný hrob vznikl po válce velmi spontánně. Je to asi čtyři nebo pět metrů od silnice, na kraji parku, a tam prostě hromadný hrob nepatří. Já bych považoval za velmi rozumné, kdyby ostatky těch kluků, kteří tady padli, se ocitly na Čestném pohřebišti města Brna."

/Pelán/ "Ostatky exhumovat, přidat na pietní místo na Centrální hřbitov, kde jsou pochovaní ostatní osvoboditelé z 2. světové války. Eventuálně se domluvit s ruskou stranou, že by se ostatky s veškerou poctou vrátily po šedesáti letech do Sovětského svazu, dnešního Ruska."