V čele FOKu bude od příští sezóny český exilový dirigent Jiří Kout

0:00
/
0:00

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK bude mít nového šéfdirigenta. Dosavadního šéfa, Francouze Serge Baudo, nahradí od příští sezóny český exilový umělec Jiří Kout. Při zahájení letošní sezóny, při které FOK nabídne na devět desítek koncertů, to oznámilo vedení pražských symfoniků. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK představil v těchto dnech své plány pro letošní, již 71. koncertní sezónu. Zahajovací koncert s dvořákovským programem, který proběhl počátkem minulého týdne, řídila jedna z dirigentských legend - osmdesátiletý Sir Charles Mackerras.

"Doufám, že ten včerejší koncert bude velkým úspěchem jako dárek k mým osmdesátinám. Symfonický orchestr Prahy diriguji už čtyřicet let. To je také výročí: poprvé jsem orchestr FOK dirigoval před čtyřiceti lety,"

uvedl po koncertě Sir Charles. Talichův žák a světově proslulý propagátor české hudby při něm uvedl mimo jiné Dvořákovu Novosvětskou symfonii. Koncert živě natáčel Supraphon a nahrávka se dostane už na letošní předvánoční trh. Za umělecký přínos do zlatého fondu Supraphonu, do nějž Mackerras přispěl zejména interpretací děl Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, mu vydavatelství udělilo zlatou desku.

Jiří Kout,  foto: ČTK
Letošní nabídka pražských symfoniků je skutečně bohatá. FOK nabízí celkem deset cyklů symfonické i komorní hudby. V pražském Obecním domě, Rudolfinu, ale i v kostele sv. Šimona a Judy a znovuotevřeném klášteře sv. Anežky České zazní při devíti desítkách koncertů díla světové klasiky i moderních autorů. FOK mimo jiné připomene dvousté padesáté výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. O tom, jak se Symfonický orchestr FOK zapojí do rozsáhlého projektu Mozart Praha 2006, hovoří ředitel FOKu Petr Polívka:

"My jsme původně tou hlavní nití chtěli udělat provedení všech mozartovských klavírních koncertů, ale to je příliš náročné. Nicméně je tam těch koncertů celá řada s řadou zajímavých pianistů. Kromě toho budeme například dělat některá Mozartova oratoria."

Dalším z dramaturgických vrcholů letošní koncertní sezóny FOK budou díla francouzských autorů. Těm se chce věnovat současný šéfdirigent pražských symfoniků Serge Baudo. Šestasedmdesátiletý Francouz stojí v čele FOKu od r. 2001. Baudo se kromě skladeb Clauda Debussyho, Maurice Ravela nebo Camilla Saint-Saënse chystá hlavně na provedení Requiem Hectora Berlioze v tovární hale karlínské "Kolbenky":

"Vždycky jsem chtěl spolupracovat s mladými hudebníky. Proto pražský orchestr FOK uvede Berliozovo Requiem společně s nejtalentovanějšími mladými muzikanty z pražské konzervatoře. Prostřednictvím konkurzu vznikne těleso o dvou, možná třech stovkách hudebníků, které, jak doufám, bude hrát i ve Francii na mém festivalu. Věřím, že to pro všechny bude mimořádná zkušenost,"

prohlásil Serge Baudo. Sezóna 2005-2006 je pro něj poslední, kdy zastává funkci šéfdirigenta a uměleckého ředitele FOKu. Od příští sezóny jej v čele pražských symfoniků vystřídá český exilový umělec Jiří Kout. Se sedmašedesátiletým umělcem, který emigroval v 70. letech a dnes působí jako šéfdirigent orchestru v St. Gallen ve Švýcarsku, se posluchači mohli setkat například během letošního Pražského jara, kdy dirigoval zahajovací koncert Smetanovy Mé vlasti.

"Já jsem se musel pousmát, když Sir Charles Mackerras říkal, že spolupracuje se Symfonickým orchestrem FOK čtyřicet let. Je to shoda, já jsem před čtyřiceti lety absolvoval Akademii múzických umění v Praze právě mým prvním koncertem s FOKem. Ta zodpovědnost je velká. Já samozřejmě nezapomínám, že v čele Symfonického orchestru FOK stáli velcí umělci. Já jsem zažil dr. Václava Smetáčka, byl tu mnou milovaný a ctěný Václav Neumann, Jiří Bělohlávek a spousta vynikajících zahraničních dirigentů. Já jsem člověk, který ctí tradice, a proto cítím velikou zodpovědnost, jestliže dneska s tím souhlasím. A budu se opravdu snažit nejen držet laťku úrovně co možná nejvýše, ale budu se snažit i jinak pomoci. Byl jsem šéfem asi dvou orchestrů a vždycky to nejen končilo v báječném souznění, protože jsem kromě toho dirigování pro orchestr něco dobrého vykonal. A já doufám, že se mi to podaří i teď v Praze."

Jiří Kout bude pražské symfoniky dirigovat ovšem už v této koncertní sezóně. Koncem dubna příštího roku s nimi uvede díla Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera.