V Česku chybí zdravotnická centra pro léčbu dětských závislostí

Foto: Pixabay, Public Domain

Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Česko mezi nejhůře hodnocené státy Evropské unie. Proto v posledních třinácti letech vznikají v oblasti prevence a léčby dětských závislostí nejrůznějšího druhu unikátní projekty a koncepty, které propojují vědu s praxí a přinášejí osvětu v tomto často tabuizovaném tématu.

Foto: Pixabay CC0
Největší dětské detoxikační centrum se nachází v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Jedná se o specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Detoxikační terapie je kombinovaná s psychoterapií a trávením volného času. Více primářka dětského detoxikačního oddělení Světlana Kroftová:

"Po léčbě předáváme děti do dalších doléčovacích zařízení. Klienti se nám ale často ztrácejí a znovu začínají užívat návykové látky. Myslím si, že odborníků, co se věnujeme této problematice, je dost, ale nejsme dobře propojeni. Děti, které se u nás léčí, často mají rodiče, kteří nejsou úplně sociálně zdatní nebo schopní jim pomoct. Proto je velká část pomoci na nás a je to velká zodpovědnost."

Hlavní problém? Neumíme propojit zdravotní, sociální a školský provoz

Michal Miovský, foto: Eva Dvořáková, ČRo
Toto centrum je jediné svého druhu v Praze i v České republice, protože poskytuje nejen lůžkovou a ambulantní péči, ale také spolupracuje s rodinou a školou. Zajišťuje i následnou péči. Česko však dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele, je tu vysoký počet kuřáků a v posledních letech se výrazně zhoršila situace v oblasti tak zvaných nelátkových závislostí. Roste počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, na sociálních sítích apod. Proto je zapotřebí vznik dalších, navzájem propojených adiktologických center. Realizace tohoto projektu však potrvá pět až deset let, uvedl profesor Michal Miovský. Aby vše fungovalo, nesmí v týmu chybět například dětský psychiatr, stejně tak nezdravotnický personál.

"Vytvořit takové zařízení, tým různě vzdělaných odborníků, není jen tak. Někdo to také musí zaplatit. Největší problém ČR je, jak zkombinovat zdravotní, sociální a školský provoz dohromady. Přimět k součinnosti tři ministerstva - to vůbec není jednoduchá věc. Zdravotní pojištění nepokryje celé náklady, protože podstatná část není pouze zdravotní péče."

Cílem je specializované pracoviště v každém kraji

Foto: Pixabay, Public Domain
V každém kraji České republiky by měla vzniknout tzv. „páteřní síť" specializovaných propojených pracovišť. Na léčbě by se v něm podíleli lékař, dětský psychiatr, odborník na závislosti, terapeut či speciální pedagog. Důležité je zapojit motivační trénink. Na rozvoji tohoto projektu se aktivně podílí ministerstvo zdravotnictví, uvedla koordinátorka protidrogové politiky Jarmila Vedralová:

"Loni jsme vyhlásili speciální dotační program pro vznik a podporu dětských adiktologických ambulancí. Chceme, aby podobné centrum bylo v každém kraji. V minulém roce jsme podpořili šest projektů, letos osm. Vnímáme potřeby všech odborných společností, například i dětských praktických lékařů. Zvažujeme případné zavedení preventivní intervence do povinných preventivních prohlídek u dětských lékařů."

Legislativa pro léčbu závislých dětí zatím neexistuje. Řešením by mohl přinést zákon o zdravotně sociálním pomezí, který by stanovil i způsob financování.