V JETE skončily zkoušky první podetapy energetického spouštění

Pracovníci Jaderné elektrárny Temelín už ukončili všechny testy naplánované pro první podetapu energetického spouštění reaktoru. Jeho výkon se nyní pohybuje do pěti procent nominálních parametrů. Pro přechod do další podetapy energetického spouštění, kdy bude výkon reaktoru do 12 procent, musí elektrárna získat povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Energetické spouštění zahrnuje celkem devět podetap. Po dosažení 45 procent výkonu reaktoru čeká blok odstávka. Po ní bude zvyšování výkonu pokračovat až do 100 procent nominálních parametrů.