V Jihlavě se konala desátá konference o česko-německém dialogu

V Jihlavě se už desátým rokem konala konference o česko-německém dialogu. Jak rozhodli její účastníci, v budoucnu by se měl tento úzký dialog změnit ve středoevropský. Na konferenci totiž zaznělo, že analogické problémy, které jsou mezi Čechy a Němci jsou i mezi Slováky a Maďary. Setkání se zúčastnila i naše kolegyně Jitka Mládková, kterou si pozvala k mikrofonu Zdeňka Kuchyňová.

Druhý den konference se poté dotkl citlivých témat, jako jsou Benešovy dekrety, které po druhé světové válce vedly k vyhnání německy mluvícího obyvatelstva a k zabavení jeho majetku. Jejich zrušení požadoval prezident Bavorského sněmu Johann Böhm. Formulace, kterých užil, však byly podle mnohých účastníků konference značně vzdálené tónu, kterým bývalo zvykem hovořit v Jihlavě v posledních letech. Právě v tomto městě možná vznikne muzeum česko-německé historie a mělo by se stát jakýmsi symbolem středoevropského porozumění. Účastníci konference také zaslali německému Spolkovému sněmu petici za urychlení výplaty odškodnění českým občanům nuceně nasazeným v nacistickém Německu. Petice připomíná, že průtahy s vyplácením odškodnění také vážně poškozují diskusi o tom, zda a jakou formou by mohla česká strana napravit křivdy spáchané na sudetských Němcích.