V Praze bude první sčítání bezdomovců

foto: Evropská komise

Kolik je v Praze bezdomovců, nikdo neví. Objevují se pouze odhady. Některé hovoří až o patnácti tisících. Město se proto rozhodlo lidi bez domova poprvé sečíst. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

foto: Evropská komise
Letošní mrazivý leden byl pro bezdomovce obzvlášť krutý. Město má k dispozici jen 600 lůžek. Organizace, které se lidem z ulice věnují, otevřely i svá denní centra. Přesto lůžka nestačí. Lidé jezdí celé noci v tramvajích či spí na nádražích. A právě sčítání bezdomovců by mělo napovědět, kolik lidí v Praze žije na ulici, a kolik nocleháren je tedy v zimě potřeba. Pořadatelé rozdělili hlavní město na stovku okrsků. Nocležiště a místa bezdomovců však rozhodně zveřejnit nehodlají, uvedl Miroslav Luczka z Městského centra sociálních služeb a prevence.

"Budeme sčítat jak v těch ubytovacích kapacitách, tak lidi, kteří jsou na ulicích nebo v dopravních prostředcích.

Kolik lidí se vydá sčítat bezdomovce?

Kolem dvou set sčítacích komisařů, kteří budou mít i takové specifické označení, aby se mohli prokázat revizorům. Byla zahájena spolupráce s dopravním podnikem i policií České republiky. Všichni zúčastnění z těchto institucí by měli být shovívaví a měli by tolerovat to, že probíhá tato výjimečná pilotní akce. Sčítací komisaři jsou většinou dobrovolníci, studenti z vysokých a vyšších odborných škol, ale také lidi z farností. Také se na tom bude podílet 40 bezdomovců, kteří ochotně přislíbili nám v tomto pomoci.

Vědí bezdomovci o této akci a podařilo se vám je přesvědčit, aby spolupracovali a sami informovali, kde třeba jsou?

Samozřejmě někteří vědí, někteří nevědí. Myslím si, že ta akce by měla probíhat tak, abychom nenarušovali jejich teritorium, jejich osobní prostor. Myslím, že se to rozkřiklo mezi bezdomovci, takže o tom budou vědět, a snažili jsme se i přes ta naše zařízení rozptýlit obavy lidí bez domova. Měli obavu, zda se nebude zasahovat do jejich soukromí a zda informace, které získáme, nebudou mít nějaké důsledky pro jejich další způsob života."

Počet bezdomovců se bude zjišťovat metodou pozorování. Cílem je zjistit kvalifikovaný odhad také podle pohlaví a věku. Dobrovolníci byly proškoleni, podle jakých znaků či chování mohou bezdomovce poznat. Do ulic se vydá i Ladislav Novák, který je sám bez domova.

"Taky jsem byl na ulici, tak to chci nějakým způsobem vrátit Armádě spásy. Znám taky dost lidí, kteří jsou na ulici, proto jsem si to vybral. Někteří lidé měli strach, jestli u toho nebude policie. My budeme chodit jenom tam, kde je to bezpečné. Já jsem si vybral oblast Prahu 7 a 8."

Vstříc by organizátorům měla ve dvou sčítacích hodinách vyjít i policie, která by neměla bezdomovce vyhánět z jejich obvyklých stanovišť. První kvalifikovaný odhad by měl být znám v pátek.