V Praze byl otevřen Dům Spojených národů

Jan Kavan

V Praze byl v úterý otevřen Dům Spojených národů, který je společným sídlem všech organizací OSN, které mají v České republice své zastoupení. Budova na náměstí Kinských bude hostit pobočky Informačního centra OSN, Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky, Rozvojového programu OSN, Světové zdravotnické organizace a Český výbor pro dětský fond OSN UNICEF. Více Jaromír Marek.

Ministr zahraničí Jan Kavan při otevření zdůraznil, že vláda, která přispěla na rekonstrukci budovy a deset let se bude podílet i na placení nájmu, chce pomoci rozvoji aktivit OSN v České republice a zpřístupnit její jednotlivé organizace všem občanům.

"Otevřením Domu OSN chce vláda dále napomoci rozvoji aktivit OSN v ČR. Jsem přesvědčen, že vybudováním Domu OSN se vytvořily nezbytné předpoklady pro další zefektivnění dosavadní spoplupráce mezi ČR a OSN. Věřím, že jsou tím vytvořeny podmínky pro umístětní dalších orgánů OSN na území ČR s národní, subregionální či regionální působností."

UNICEF
Centrála bude mít 40 zaměstnanců a jak připomněl šéf pražské pobočky Informačního centra OSN Andreas Nicklisch, díky otevření nového domu OSN zpřístupněna knihovna OSN, databáze a asi 12.000 dokumentů organizace, které jsou ve středisku dostupné, i přístup na internet. "Snažíme se zde vytvořit multimediální středisko," řekl Nicklisch.