V Praze začala výstava představující poklady Moravy

Vzácné venuše, taktovka Leoše Janáčka nebo originální výtisk Bible kralické, tyto a více než 2000 dalších pokladů Moravy je nyní k vidění v Praze. V Národním muzeu totiž v pondělí začala stejnojmenná výstava, která chce představit Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Všímá si nejstarších i novodobých dějin Moravy i slavných rodáků.

Národní muzeum v Praze
Výstava pořádaná Moravským zemským muzeem a Národním muzeem probíhá v nové budově Národního muzea, v sídle bývalého federálního shromáždění.

Expozice je podle generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše výjimečná a jedinečná zvláště ze dvou důvodů:

"Za prvé nikdy ještě tak intenzivně a úzce Národní muzeum a Moravské zemské muzeum nespolupracovalo, ač je to ostuda, protože obě instituce jsou největšími zemskými muzei. A za druhé proto, že ještě nikdy tak velká výstava věnovaná čistě Moravě, této části naší vlasti, v Praze nebyla."

Michal Lukeš
Ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner k expozici uvedl:

"Tady tato výstava by vám měla pomoci ukázat, že i ona východní část státního útvaru, kterému říkáme Česko je prostorem kulturně velmi potentním, že je to prostor, který z hlediska historického je v mnoha ohledech v severním Podunají a že i z hlediska středoevropských dějin je to prostor, který nelze opominout."

Symbolem výstavy je soška, loutka, vyřezaná z mamutoviny stará 25 000 let. Popsal ji archeolog Karel Valoch z Moravského zemského muzea.

"Ten mužík, ta soška, která je vyřezána z mamutoviny, její vzácnost je nejen v tom pojetí, že je to soška složená ze tří částí, ale její význam je v tom, že to byl milodar v hrobě. Byl tam spolu s jinými předměty, které uvidíte na výstavě, které tvořily obsah hrobu muže, to byly zřejmě jeho pracovní pomůcky. To byl zřejmě opravdu šaman a tato soška je velmi málo známá a přitom jde o evropský unikát, to nikde jinde neexistuje, něco takového."

Venuše z Hlubokých Mašůvek
Garantem části výstavy, kde si mohou návštěvníci prohlédnout neolitické nálezy, je Alena Humplová, která na výstavu vybrala 19 různých sošek venuší. Upozorňuje zvláště na tu z Hlubokých Mašůvek, kterou muzeum získalo ze soukromé sbírky učitele a archeologa Františka Vildomce.

"Má 36 centimetrů a je jedna z mála, která se nalezla úplně celá, nalezla se v roce 1934, byla rozbitá na několik kusů a vím, že František Vildomec kopáčům dával odměnu za to, že našli ještě další kousek, jenom aby ji dal dohromady, protože je to absolutní unikát."

Mezi exponáty najdeme také poněkud kuriózní předměty. Například pluh císaře Josefa II. O co jde vysvětlil garant výstavy za novodobé dějiny Jiří Mitáček:Foto: www.pokladymoravy.cz
"Jedná se skutečně o originální pluh, kterým měl císař Josef II. vykonat tzv. císařskou orbu u Slavíkovic. Tenhle pluh byl ihned poté, co s ním císař kousíček popojel uschován zemskými stavy, dostal se do sbírek Hospodářské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, která stála u zrodu nynějšího Moravského zemského muzea."

Výstava Poklady Moravy - příběh jedné historické země potrvá do července příštího roku.