V Pražském domě v Bruselu se pozitivně lobbuje

Pražský dům v Bruselu, foto: Gerald Schubert
0:00
/
0:00

Česko má v Bruselu hned čtyři zastupitelství. Vedle řádného velvyslanectví České republiky jsou to ještě zastupitelství při Severoatlantické alianci, při Evropské unii a také tzv. Pražský dům. Ten se nalézá na dohled od náměstí Schumann - místa, kolem kterého jsou rozesety evropské instituce. A co je úkolem Pražského domu? Odpověď hledal Josef Kubeczka.

Pražský dům v Bruselu,  foto: Gerald Schubert
Nejlépe to ví jeho současný ředitel, bývalý pražský primátor Jan Koukal.

"Pražské zastoupení je skutečně jakýmsi reprezentantem hlavního města Prahy a zatím, díky tomu, že ostatní regiony České republiky tady většinou nemají svá samostatná zastoupení, sloužíme i pro přípravu podkladů pro všechny ostatní regiony. Úlohy jsou dost rozsáhlé. Začínáme podporou komunálních a regionálních politiků ve výborech a institucích, které tady pravidelně navštěvují. Připravujeme pro ně nějaké podkladové materiály. Myslím si, že největší část naši práce je ve spolupořádání různých seminářů a vzdělávacích programů s jinými regiony. To je opravdu velice nadrepubliková či nadnárodní činnost a jméno Praha je poměrně dobrý marketinkový název. Tím se dostáváme při prosazování některých projektů do daleko lepších kontaktů, protože se s těmi lidmi známe. Navíc ti, kteří přicházejí přednášet, jsou z těch generálních direktorátů nebo někdy i přímo komisaři hovoří na dané téma a tím se dostávají 'do obrazu', k nám blízko, což je takový ten pozitivní lobbismus, bych řekl."

Pražský dům se nalézá na krásném místě na ulici se středovým zeleným pásem zakončené z obou stran rozlehlými náměstími s parkovou úpravou. Je nádherný a skvěle využitelný k výstavám, setkáním a dalším společenským událostem. K tomu účelu lze využít i zahradu za domem. Jak říká Jan Koukal, kulturní akce nejsou v Pražském domě ničím ojedinělým.

Jan Koukal,  foto: Gerald Schubert
"My jsme součástí jakéhosi kulturního povědomí už jenom tím, že to, co je pořádáno jako kulturní akce v Pražském domě, se objevuje v nejčtenějším bruselském kulturním bulletinu. To je pro nás výhoda a jisté ocenění toho, že výstavy, které zde pořádáme, které jsou veřejně přístupné, mají odezvu a jsou viditelné. Pořádáme koncerty mladých umělců Pražského jara, což je také zajímavá věc. Teď se chystáme na takový trošku experiment s krajany a pro českou komunitu tady budeme mít divadelní představení malých forem - Jan Vodňanský přijede se svým souborem. Když jsme měli teď o víkendu poslední jednání s krajanským spolkem, tak ti byli úplně nadšeni."

A jak by u bývalého primátora našeho hlavního města Jana Koukala dopadlo srovnání Bruselu a Prahy?

"Praha má své genium loci a Brusel nepochybně také, ale první, co vás tady okamžitě udeří do očí, je ochrana památek a kulturního dědictví toho urbanistického, architektonického charakteru. My jsme v Praze hodně striktní, ale když to srovnáte s velkou libovůli v Bruselu, tak jsem rád, že jsme přísnější."