V Sázavském klášteře byly objeveny fresky, o kterých nepíší ani kroniky

r_2100x1400_radio_praha.png

V Sázavském klášteře byly objeveny vzácné fresky, o kterých žádná kronika nepíše. Historie se tu díky restaurátorům znovu rodí přímo nad hlavami návštěvníků.

Až pod 11 vrstvami maleb se ukrývají výjevy ze života zakladatele kláštera svatého Prokopa. První odkrytá freska byla v průběhu času způli zničená, druhá nyní odhalovaná zobrazuje knížete Břetislava a sv. Prokopa, jak obětují na oltář Panny Marie nadační listinu kláštera. Jak uvedla Renata Novotná - Zemanová, většina fresek byla vytvořena po velkém požáru kláštera mezi lety 1746 až 1750. Překvapením však je, že tu jsou i fresky starší.

"Zobrazují pravděpodobně až 24 výjevů ze života svatého Prokopa. Zmapovaných je ale pouze 18 výjevů, které popsal v roce 1895 ve své knize o svatém Prokopovi doktor František Krasl."

Jak dlouho už se fresky odkrývají a překvapil vás některý výjev ze života svatého Prokopa?

"Fresky se okrývají od roku 2007. V tomto roce byl proveden restaurátorský průzkum v celém ambitu a přítomnost fresek byla potvrzena. Každý rok se nyní restauruje jedno klenební pole ambitu. To, co nás překvapilo, byla existence fresek starších gotických přibližně z roku 1330. O těchto freskách nikdo neměl tušení, že zde budou. To bylo velké překvapení."

Restaurujete jednotlivé kopule ambitu. Kolik jich je a jak budou fresky rozsáhlé?

"Je jich 24 a každé klenební pole má zhruba 18 čtverečních metrů plus přilehlé stěny, takže té freskové barokní výzdoby by tu mělo být kolem 800 metrů čtverečních."

To je práce na dlouhé roky. Kdy počítáte, že bude zrestaurované všechno?

"Práce v tom jednom klenebním poli včetně stěn je práce asi tak na rok. Polí je 24 plus vstupní vestibul, takže dejme tomu 20 až 25 let."

Jak dodala Renata Novotná - Zemanová, restaurátorské práce v Sázavském klášteře platí ministerstvo kultury a letos byla otevřena veřejná sbírka pod záštitou Národního památkového ústavu jižních Čech. Až bude obnova fresek dokončena, můžeme se dočkat zajímavých překvapení. Sondy například rozkryly tváře světců, patronů České země Ludmily, Prokopa, Václava a Vojtěcha. Tváře světců jsou ve vstupním prostoru v nikách. Ale jsou znázorněné jako překreslené sochy.

"Pravděpodobně po požáru kláštera z nějakých finančních důvodů do nik nebyly umístěny kamenné sochy, ale byly namalovány. Takže ty tváře jsou trochu lapidárnější. Mají připomínat plastiku nikoliv živou tvář. Atributy jsou s největší pravděpodobností přisuzovány těmto světcům, ale tváře by se mohly trošku lišit, protože tam jde o pozměněnou podobu zobrazení."

Ideální by podle správců kláštera bylo, pokud by se restaurování fresek stihlo do roku 2032. V tomto roce bude totiž Sázavský klášter slavit tisíc let od svého založení.