V Senátu proběhlo slyšení o zahraniční politice ČR

Senát

V Senátu proběhlo v úterý veřejné slyšení. Jeho účastníci se shodli na prioritách zahraniční politiky České republiky jak ve vztahu k NATO, tak k Evropské unii. Podrobněji o jednání zákonodárců v pražském Valdštejnském paláci Eva Petržílková.

Rozšíření Severoatlantické aliance, přistoupení ČR k Evropské unii a české bezpečnostní zájmy - o těchto tématech nejčastěji hovořili účastníci úterního veřejného slyšení Senátu. To mělo poskytnout základ pro formulování budoucí zahraniční politiky České republiky. Prezident Václav Havel ve svém projevu zdůraznil zásadní historický význam nadcházejícího summitu NATO v Praze, na němž bude aliance jednat o svém rozšíření. Václav Havel je pro rozšíření NATO o řadu evropských zemí, ke členství Ruska v alianci má ale výhrady.

"Protože co jiného to bude znamenat, než, že před každou vrcholnou schůzkou aliance se sejdou ti dva největší a nejmocnější její členové a trošku se dohodnou, jak to všechno bude pokračovat."

Čeští politici většinou s prezidentovou vizí rozšíření aliance souhlasili. Podle vládního zmocněnce pro přípravu summitu NATO v Praze Alexandra Vondry není postoj k Rusku v protikladu ke snaze ČR po otevření obranné organizace dalším východoevropským zemím.

"Nedomnívám se ani, že by něco takového bylo v našem zájmu, neboť by to v konečném důsledku znamenalo takovou transformaci aliance, že by to znamenalo její faktický zánik. Z druhé strany si nemyslím, že bychom měli postupovat tak, abychom se ocitli v politice formulování vet."

Stejného názoru jako prezident byl i předseda Senátu Petr Pitthart:

"Já už sem po projevu pana prezidenta na oné konferenci v Bratislavě měl zato, a také jsem to řekl, že to byl projev historického významu, tam poprvé prezident republiky jasně formuloval a velmi pečlivě zdůvodnil tu tezi, kterou dnes stručněji zopakoval. A tím chci říci, že se s tím ztotožňuji."

Petr Pithart dále prohlásil, že odmítnout členství v EU by pro Česko znamenalo ohrožení jeho bezpečnosti. V projevu kritizoval české eurorealisty za to, že hovoří spíše o nevýhodách členství v unii. Ministr zahraničí Jan Kavan polemizoval s Pithartovým tvrzením, že se snižuje počet lidí podporujících vstup do Unie. Zdůraznil, že je pro posílení role Evropské komise jako ochránce malých členů.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio