V ulicích znovu chodí Tři králové

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Do českých měst a vesnic se znovu vracejí Tři králové. Legendární postavy Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit Jezulátku, patřily po staletí k oslavám Vánoc a začátku nového roku. Dnes navštěvují děti v nemocnicích a provází je Tříkrálová sbírka. Jen za loňský rok se při ní na humanitární účely podařilo vybrat 45 milionů korun. Část letošní sbírky půjde i na pomoc jihovýchodní Asii, postižené ničivou vlnou tsunami. O tříkrálovou tradici i její současnou podobu se zajímala Milena Štráfeldová:

Foto: ČTK
Tato známá píseň provázela po staletí tradiční obchůzku Tří králů, kteří 6. ledna, na svátek Zjevení Páně, psali svěcenou křídou nad domovní vchody své iniciály K + M + B. Nápis měl po celý další rok chránit obyvatele domu. Samy postavy tří chlapců v bílých ministrantských komžích, s papírovou korunou na hlavě a s "tím černým vzadu" připomínaly legendu o klanění mudrců právě narozenému Ježíšovi. Tradice, která byla ještě v polovině 20. století rozšířená po celé republice, byla ale v době totality téměř potlačena:

"Ta druhá polovina 20. století byla tvrdá ke křesťanským momentům, takže v mnohým regionech byly křesťanské tradice prostě zakázány. A s tím zmizelo i to, co na ně bylo nalepeno, kroje a zpěvy. Ale když se to zakáže svrchu, ono si to najde cestu jinam,"

říká ředitelka Národopisného muzea v Praze Jiřina Langhammerová. Po roce 1989 se Tři králové začali objevovat znovu. A to nejen na malých městech a vesnicích v jižních Čechách a na Moravě, kde se lidové tradice nepodařilo nikdy zcela potlačit, ale i v Praze:

Foto: ČTK
"Teď po uvolnění náboženských zákazů najednou Praha žije tradicemi, nevídanými před dvaceti, třiceti lety."

Svědčí o tom například každoroční cesta Tří králů z Hradčan k Loretě, kterou už deset let pořádá sdružení Mládež Idente. Průvodu legendárních mudrců z východu s velbloudy a mnoha pážaty se účastní i tisíce Pražanů.

Svátkem Tří králů, který ovšem v katolickém kalendáři nenajdeme, končí liturgické vánoce. Tříkrálovou tradici dříve provázelo koledování. Dnes je po celé republice nahrazuje Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Letos probíhá už její pátý ročník a výnos sbírky stále roste. V roce 2003 lidé na charitativní účely věnovali kolem 40 milionů a o rok později to už bylo 45 milionů. Část z těchto prostředků jde i na humanitární akce v zahraničí. Letos bude věnována asijským zemím, postiženým přírodní katastrofou. Kromě Tříkrálové sbírky zřídila katolická charita pro tento účel i zvláštní sbírkové konto, na kterém se k 6. lednu sešlo už více než 18 milionů korun.