Václav Havel na návštěve Švýcarska

Václav Havel

A nyní se podíváme do zahraničí. Konkrétně do Švýcarska, kde je na návštěvě český prezident Václav Havel. Uvítací ceremoniál z jeho příjezdu vysílala živě zdejší televize a na náměstí před parlament přišlo Havla přivítat na 500 lidí. První den návštěvy patřil zejména rozhovorům se švýcarskými představiteli. Co bylo jejich obsahem, o tom už více telefonát Dagmar Keberlové.

Václav Havel
"Státní návštěva českého prezidenta Václava Havla ve švýcarské konfederaci má značně netypický charakter. Ze strany obou prezidentů byl označen až jako filosofický. Švýcarský prezident Moritz Leuenberger jejich rozhovory označil jako vysoce zajímavou diskusi, ve které se bavili o morální dimenzi globalizace a o federalismu s Evropě a o přímé demokracii. Švýcarský prezident také zmínil, že Václav Havel ohlásil svůj zájem zúčastnit se příští rok konference o federalismu, která se bude konat ve Švýcarsku. Český prezident vyjádřil svoji spokojenost, že tyto rozhovory mají tento filosofický charakter a že to nejsou rozhovory, které jsou připraveny úředníky k nějakým dopředu stanoveným bodům. Oba prezidenti se také vyjádřili k Evropské unii a shodli se na tom, že Česká republika bude pravděpodobně dříve členem Evropské unie než Švýcarsko. Český prezident Havel doplnil, že by se ovšem velice těšil, kdyby se obě země v Evropské unii opět potkaly a český prezident také poděkoval Švýcarsku za vlídné přijetí českých emigrantů v roce 1968 a na druhé straně švýcarský prezident Moritz Leuenberger zmínil tradičně dobré vztahy k České republice a také významné české osobnosti. Doslova řekl, co by byly švýcarské operní domy bez českých hlasů jako je Martina Janková a také co by znamenal švýcarský tenis bez Martiny Hingisové."

A právě setkání s českými krajany je také jedním z bodů Havlova programu. Ještě před tím se prezident sešel v Lucernu se zástupci tamního kantonu, města a univerzity.

Autor: Dagmar Keberlová
spustit audio