Václav Havel se setkal s Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem po jejich návratu z kubánského vězení

I.Pilip a J.Bubenik

Prezident Václav Havel se ve středu setkal s Čechy, kteří byli skoro měsíc v kubánském vězení. S Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem jednal na Pražském hradě o okolnostech, které vedly k jejich propuštění. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Ivan Pilip a Jan Bubeník si podle prezidenta Václava Havla zaslouží obdiv a uznání. Vzali totiž na sebe spoluzodpovědnost za osud lidských práv a svobod. Oba při setkání přiznali, že jeli na Kubu na náklady americké nevládní organizace Freedom House. Právě kvůli této spolupráci je Kuba obvinila ze špionáže pro USA a uvěznila. Ivan Pilip uvedl, co je kromě návštěv rodinných příslušníků v kubánském vězení nejvíce posilovalo:

"My jsme věděli, že ať to skončí dříve nebo později, tak pak že se znovu vrátíme a budeme žít jako občané ve svobodné zemi a že o to víc jsme si tam uvědomovali a vzpomínali na lidi, kteří v dřívějším Československu dokázali čelit te státní mašinérii, policejnímu a politickému systému, kteří strávili v daleko horších podmínkách daleko delší dobu."

Jan Bubeník na setkání s prezidentem Havlem vysvětlil, co bylo obsahem prohlášení, na jehož základě s Ivanem Pilipem opustili kubánské vězení:

"Že jsme nepřijížděli na Kubu s tím vědomím, že bychom mohli těmito našimi činy, že se sejdeme s disidenty, porušit jakykoliv zákon. Po tom, co nám vyšetřovatelé po dlouhých hodinách vysvětlili, že tam mají takový zákon, který jsme porušili, a že se kubánský lid může cítit dotčen, tak jsme se omluvili za porušení toho zákona, i když jsme nekomentovali charakter toho zákona."

Prezident Václav Havel poděkoval všem, kteří se zasloužili o propuštění Ivana Pilipa a Jana Bubeníka:

"Především bych rád zdůraznil veliký význam, téměř přelomovy, který měla mise Petra Pitharta a samozřejmě svoji významnou roli sehrála i Meziparlamentní unie."

Vzhledem k tomu, že on sám nepatří mezi oblíbence Fidela Castra, mohl se angažovat pouze omezeně. Napsal proto předsedovi Evropské komise Romanu Prodimu, papeži Janu Pavlu II. a prezidentům několika latinskoamerických zemí. Osobně mluvil také s francouzským prezidentem Jacquesem Chirakem a šéfy zemí visegrádské skupiny.

Podle prezidenta Havla události kolem zadržení dvou českých občanů na Kubě znovu otevřely stále se vracející alibistické chování některých českých politiků. Na mysli měl zřejmě i pondělní prohlášení předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause, že reálný výsledek Pithartovy cesty je sice nulový, ale vyhlídky obou zadržovaných Čechů zřejmě nezhoršil. Václav Klaus se ve středu Petru Pithartovi za svá slova omluvil. Vysvětlil, že byly učiněny na základě tehdejších informací a přiznal, že byly chybné. Šéf Senátu omluvu přijal.