Ve sněmovně lze vidět staré tisky se státními symboly

Připravila Evelina Himalová.

Státní symboly zemí Koruny české ve starých tiscích od poloviny 16. století do počátku 19. století představuje výstava, která byla na závěr Týdne knihoven v rámci projektu "Praha - evropské město kultury 2000" ve čtvrtek otevřena v sídle Poslanecké sněmovny. Při slavnostní vernisáži, které se zúčastnil i předseda parlamentu Václav Klaus, jsem požádala kurátora expozice a ředitele parlamentní knihovny doktora Karla Sosnu, aby vám výstavu přiblížil...

Sbírka knih, které jsou v Poslanecké sněmovně vystaveny, byla letos vyhlášena kulturní památkou. A jistě jsou mezi nimi některé obzvláště cenné...

slibuje doktor Karel Sosna, šéf parlamentní knihovny.

Z historie pro poučení dodejme, že České země po dlouhá staletí symbolizovala heraldická zvířata, což přetrvalo do současnosti. Pouze původní černou přemyslovskou orlici nahradil v první polovině 13. století bílý dvouocasý lev na červeném poli. Šachovaná orlice symbolizující Moravu je doložena už na konci 13. století. Společným znakem slezských knížectví se stala černá orlice se stříbrnou páskou na zlatém poli. Tyto symboly přijaly všechny dynastie panující v Českých zemích a v roce 1918 je akceptovala i nově vzniklá Československá republika. Královský lev a markrabská orlice "žili" i v době mocenského monopolu komunistické strany, pouze českému lvu byla odejmuta královská koruna, kterou nahradila pěticípá hvězda.