Ve Vídni bylo zahájeno jednání o bezpečnosti elektrárny Temelín

Nastolení otázek a problémů týkajících se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín dominuje setkání expertů České republiky, Rakouska a představitelů Evropské komise ve Vídni. Cílem tohoto jednání je, aby rakouská strana vyjádřila své obavy a problémy, které vidí v oblasti jaderné bezpečnosti Temelína, řekl před zahájením schůzky vedoucí české delegace a náměstek ředitelky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Petr Krs. Setkání je výsledkem dohody o Temelíně, kterou v prosinci uzavřeli český premiér Miloš Zeman a rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel během jednání v dolnorakouském Melku. Třístranná jednání za účasti Evropské komise mají pomoci ke zlepšení vztahů a řešení otevřených problémů mezi oběma státy v postoji k jihočeské jaderné elektrárně. Česká strana se bude podle Krse spolu s představiteli Evropské komise snažit o zúžení rozsahu projednávaných bodů, aby se podařilo pokročit v naplňování dohody z Melku. Na jednání bude navazovat další schůzka v Praze, kde by rakouská strana měla obdržet odpovědi na nejdůležitější předložené otázky ohledně bezpečnosti Temelína. Poté se obě strany opět sejdou v Bruselu, aby se snažily dospět ke shodě v postoji k tomuto problému.