Ve Zbůchu na Plzeňsku je možné zblízka pozorovat vodní ptáky

Nová pozorovatelna mezi Zbůchem a Líněmi, foto: autorka

Obec Zbůch leží pouhých sedm kilometrů od Plzně. V jejím nejbližším okolí procházejí frekventované dopravní cesty - dálnice D5 z Prahy do Rozvadova, železnice i hlavní silniční spoj mezi Plzní a Domažlicemi. Je tu tedy dost rušno. Přesto se zde podařilo vytvořit ptačí rezervaci Nový rybník a spolu s ní i záchrannou stanici živočichů. Stará se o ně Dobrovolný ekologický spolek z Plzně. Zveme vás přímo na pozorovatelnu na okraji rezervace:

Nová pozorovatelna mezi Zbůchem a Líněmi,  foto: autorka
Pozorovatelna má dvě patra, která hravě zdoláte. Odměnou vám pak podle duchovního otce celého projektu Jiřího Vlčka bude krásný výhled na zhruba desetihektarovou vodní plochu plnou ptáků.

"Na rybníce vidíte ještě dva staré ostrůvky pro ptáky, které se nahradí v nejbližších dnech novými. Budou to taková umělá hnízdiště nebo odsedávky pro vodní ptáky. Především pro racky a rybáky, u kterých doufáme, že tady zahnízdí, protože i ty jsme tu několikrát pozorovali, jak rybáka obecného, tak rybáka černého."

Který z nich je který, včetně dalšího velkého množství ptáků, můžete poznat podle tabulek umístěných na ochozu ve druhém patře:

"Na každé cedulce vidíte jak název latinský, tak český. Je tam obecně napsáno, kde ten pták žije, a mapa rozšíření v Plzeňském kraji. Samozřejmě je u toho i velice zdařilá identifikační fotografie každého ptáka."

Rybák obecný,  foto: Joby Joseph / Creative Commons 3.0 Unported
Jaké konkrétní druhy tu můžete pozorovat a proč? Opět uvádí Jiří Vlček:

"Rybník je fantastický i tím, že byl vypuštěný. Tady se nechovaly ryby, nehospodařilo se tu, takže tu není stabilní rybí obsádka. Jsou tu pouze ryby, které se sem naplavily z lučního potoka. Takže na rybníce neuvidíme ptáky, kteří se živí rybami, jako je orel mořský, orlovec říční, morčák velký, potápka roháč, nebo jen vzácně. Uvidíme tu ale ptáky, kteří využívají jinou potravu, kterou jim rybník nabízí."

Co se týče okolí rybníka, jak to vypadá?

"Rybník, který vlastně vznikl jako mokřad samovolným napuštěním, má přirozenou vegetaci. Je tady převážně rákos obecný, je tu orobinec širolistý a několik druhů ostřic, které doplňují přirozenou mokřadní vegetaci."

Pokud jde o další živočichy, obojživelníky a podobně, co se tu drží?

"Byly tu zjištěny běžné druhy, jako je ropucha obecná, ale i vzácnější ropucha zelená. A byl tu slyšet i skokan zelený, což je kříženec skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. Z dalších obojživelníků tady minimálně předpokládáme čolka obecného, ale byla tu nalezena bělozubka, což je vzácný druh drobného savce, který se také již málo vyskytuje."

Cestu k ptačí pozorovatelně nenajdete sice na mapě, ale vodítkem k ní vám může být zdálky viditelná halda ve Zbůchu, která stojí těsně vedle ní:

"Dá se sem dojet z Líní nebo ze Zbůchu. Cesta je pouze polní, nezpevněná, takže v době dešťů tomu ten terén odpovídá. Od dálnice je to deset minut. Rozhledna je viditelná až při příjezdu k ní, protože je trošku utopená v terénní depresi."

Na pozorování ptáků s sebou nezapomeňte dalekohled a vhodnou obuv do terénu.