Velikonoční mše budou letos jiné, přesouvají se na internet

Foto: kisistvan77, Pixabay / CC0

Letošní oslava Velikonoc bude výrazně jiná než v jiných letech. Nebude žádné koledování, ani mše. Ty se většinou přesouvají na internet. Věřící tak osloví i páter Jiří Kučera z Valašské Polanky a Stanisław Góra, který má na starosti pražské farnosti Čakovice, Vinoř a společenství neslyšících. První z nich se po třiceti letech vrátil ze Spojených států, druhý je Polák, který v Česku slouží už skoro 30 let.

Foto: kisistvan77,  Pixabay / CC0

Stanislaw Góra při on-line mši,  foto: YouTube kanál farnosti Čakovice
"Jsem jeden z těch farářů, kteří byli "nuceni" použít moderní prostředky, které jsem dřív tolik využívat nemusel. Teď jsem za ně velice vděčný. To, že můžu v tomto čase denně sloužit pro lidi online bohoslužbu, je pro mě obrovský dar. Jsme duchovně spojeni. On-line se potkáváme také při přípravě na křest. Je tam šest dospělých, vidíme se na monitoru počítače a a společně probíráme témata," uvedl Stanislaw Góra.

Určitě se nabízí otázka, jestli se mohou lidé i on-line či po telefonu vyzpovídat.

"Mnoho lidí se ptá, jestli je něco takového možné. Musím říci, že to možné není. A to kvůli absolutní mlčenlivosti, aby nedošlo k nějakému zneužití."

Ve Valašské Polance využívají dobu karantény k opravám kostela

On-line mše ve Valašské Polance,  foto: YouTube kanál farnosti Valašská Polanka
Také ve Valašské Polance mají bohoslužby on-line dobrou odezvu, říká páter Jiří Kučera:

"Byla to obrovská odezva. Lidé viděli svého faráře. I když to byla krátká čtyřicetiminutová mše, tak odezva byla velice pozitivní a úspěšná."

Současně tu dobu uzavřených kostelů využívají k opravám.

"Ve Valašské Polance opravujeme kostel, takže nám ta karanténa přišla celkem vhod. Kostel je zavřený, dáváme novou podlahu, vymalovali jsme. Mše přenášíme on-line. U oltáře musí být maximálně dva kněží. Další přenosy chystáme na Velikonoce. Mám to privilegium, že tu mám specialistu IT a inženýra. Budeme přenášet veškeré obřady. Samozřejmě budou vynechány věci, jako jsou procesí, svěcení ohně, paškálu, křty svaté. Nic z toho se nebude dělat, jen obřady u oltáře. V sobotu to bude i s varhanami."

Mnozí, hlavně starší lidé cítí stísněnost

Ilustrační foto: Brenda Geisse,  Pixabay / CC0
Oba duchovní mají odezvu od lidí, jak se v době karantény cítí. Pozorují před Velikonocemi u lidí pocit úzkosti.

"Já to hlavně pozoruji u lidí staršího věku, nebo u lidí, kteří žijí sami, nemají rodinu ve svém bytě, nebo se nemohou s nimi pravidelně potkávat. U těch je opravdu vidět velký pocit strádání v té sociální rovině. Chybí to obětí, lidské pohlazení, lidské slovo," uvedl páter Stanislaw Góra. Jiří Kučera s tím souhlasí.

"Na počátku byla stísněnost, u těch starších lidí taková bezmoc, že se nedá jít ven, tak jsme trošku přes ten internet povzbuzovali."

Karanténa může být také vnímána jako příležitost zpomalení hektického tempa mnohých z nás, dodal páter Góra.

Ilustrační foto: Myriam Zilles,  Pixabay / CC0
"Ze začátku jsem si připadal jako takový vykolejený rychlík, protože můj život je velmi rychlý. Najednou jsem si musel odpovídat na otázky mého povolání, mého bytí do budoucna, vztahů, které mám, protože nemám manželku ani děti, což je charakteristika římsko-katolických kněží. Jsem rád, že se mohou hledat odpovědi a neříkám, že vždy na ně mám hned odpověď."

Obě farnosti budou o Velikonocích sloužit bohoslužby on-line

Obě farnosti budou v době Velikonoc vysílat bohoslužby on-line.

"U bohoslužby budeme jenom dvě osoby, to znamená já a nějaký pomocník, který bude číst nebo zpívat a bude všechno online. To je krásné, když se potká celá rodina na bohoslužbě. Prožívají to tak, jako ti první křesťané ve své domácnosti, společně se modlí. To je nová věc, kterou jsme neznali," dodává Stanislaw Góra, který je v Česku už třicet let, zatímco páter Jiří Kučera se zase po třiceti letech vrátil ze Spojených států.

Foto: Jonathan Assink,  Flickr,  CC BY-ND 2.0
"Já jsem tam studoval v Oregonu, pak jsem pracoval v Texasu, kde jsem byl farářem. Jsem profesor matematiky. V Bostonu jsem pak učil analýzu, statistiku až do roku 2016. Pak jsem se vrátil kvůli mamince, která je sama a nemocná. Mám teď tři vlastní farnosti."

Biskupové: Zapalte v sobotu svíčku za oknem

Čeští a moravští biskupové ve své Velikonoční výzvě uvedli, že ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci.

Křesťanské církve se letos k tomuto zvyku vrátí. Vyzvali proto, aby lidé o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje.