Věra Chytilová

Zdroj: Česká centra / FDULS

První dáma českého filmu, jedna z klíčových osobností tzv. československé nové vlny, jak se začalo říkat generaci režisérů v šedesátých letech 20. století.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Ve svých filmech nešetřila originalitou a metaforami, které jasně a kriticky útočily na tehdejší socialistické poměry. Provokativní témata provázejí celou její filmovou tvorbu, za kterou získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. Označení „režisérka“ je pro Věru Chytilovou příliš těsné. Byla jednou z nejvýznamnějších mluvčích za svobodu, a to víc než padesát let – počínaje studentskými filmy na pražské FAMU, kterou absolvovala jako vůbec první žena. Po sametové revoluci se věnovala také pedagogické činnosti na FAMU. V 75 letech se stala vedoucí katedry činoherní režie. Zajímala se o politiku a o postavení žen ve společnosti. Působila také jako pražská zastupitelka.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.