Vesnicí roku 2008 je "valašská dědina" Lidečko

Lidečko, foto: ČTK

Vesnicí roku 2008 se stalo Lidečko. Název celostátní soutěže by se pro tentokrát mohl trochu pozměnit na "dědina roku 2008". Obec Lidečko totiž leží na Valašsku.

Lidečko,  foto: ČTK
Soutěž Vesnice roku má mimo jiné povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí a zároveň i upozornit na význam venkova. Celostátní vítěz je vybrán z obcí, které uspěly v předchozích krajských kolech. Vítězné vesnice získávají od ministerstva pro místní rozvoj dotaci z programu Podpora obnovy venkova. Lidečko postupuje do soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Proč Lidečko v soutěži uspělo, na to by podle starosty Vojtěcha Rezy odpověděli lépe členové komise. Je se ale jistě čím chlubit.

"Lidečko se za poslední roky velmi změnilo. Podařilo se realizovat velké projekty, které obci velmi pomohly a zároveň ji změnily. Kdybych to vzal od roku 1990, tak se podařilo udělat to nejnáročnější. To znamená, že se podařilo udělat obecní vodovod, podařilo se plynofikovat obec a poslední akce, která skončila před dvěma roky je centrální stoková kanalizace, oddílná, což byla vlastně nejnáročnější akce."

Lidečko,  foto: ČTK
V Lidečku se třeba také vyřešily také velmi nebezpečné úseky silnice vedoucí obcí a zrekonstruovala základní a mateřská škola. Starosta vítězné vesnice si cení především toho, že v Lidečku velmi dobře funguje 16 organizací, které spolu vzájemně spolupracují. V obci je bohatý společenský život, pořádají se tradiční slavnosti jako např. dožínky nebo kácení máje. A právě tohle všechno komise ocenila.

Lidečko má co nabídnout i turistům.

"Řekl bych, že máme takové dvě dominanty obce. První je bezesporu kostel svaté Kateřiny Sinajské z roku 1700, který je uprostřed obce. Na severním okraji obce se nachází chráněný přírodní útvar Čertovy skály a vedle je veliký kulturní areál, akže pro turisty je ten severní konec velmi zajimavý. Poblíž je také lyžařský areál."

Lidečko,  foto: ČTK
Druhé místo v soutěži získala obec Pikárec na Vysočině, která nebyla na tomto poli žádným nováčkem. Občané přihlásili svou vesnici do soutěže už vícekrát. Každý rok, jak podotýká její starosta František Broža, vylepšovali, co se komisi nelíbilo.

"Věřili jsme, že jednou ta chvíle přijde a cenu dostaneme, protože u nás je kulturní a společenský život na dosti vysoké úrovni. Máme tři kapely, máme několik složek, které pořádají různé akce. Nejsou to jen akce pro místní, ale i pro širší veřejnost. Třeba na pohádkový les k nám jezdí třeba i účastníci ze Slovsnka, Ostravska, Prahy apod."

Podobně jako v Lidečku i tady se pracovalo na zvelebování obce. Budovaly se chodníky, opravila se čekárna nebo areál, kde se konají kulturní akce.

Jako třetí nejlepší vesnice v Česku byla oceněna obec Malenice ze Strakonicka. Hodnotitelská komise udělila také speciální ocenění. Tuto Koláčovou cenu komise získala obec Poniklá, a jak už název napovídá, právě za nejlepší domácí koláče.