Vláda chce pomoci aeroliniím

dopravní letadlo ČSA

Škodu, kterou třetím osobám způsobí civilní letadlo zneužité k teroristické nebo válečné akci, například jeho pád na určitý objekt, uhradí stát. Vyplývá to z návrhu zákona, který přijala vláda. Jde o první krok, kterým chce kabinet aerolinkám pomoci z krize, kterou po útocích na USA řeší i České aerolinie. Více Jaromír Marek.

logo ČSA
Schválením zákona chce stát leteckým dopravcům nahradit pojištění, které aerolinkám pojišťovny vypověděly. Náhrada od státu se nevztahuje na škody způsobené přímo leteckým společnostem nebo cestujícím, ale pouze na poškození třetí osoby. Pojišťovny nyní hradí tyto škody pouze do 50 milionů dolarů, před 11. zářím to byla celá jedna miliarda dolarů. Vláda schválila garanci až do výše půl miliardy dolarů, tedy asi 18,3 miliardy korun na jednu pojistnou událost. Důvody, které vedly vládu k urychlenému předložení zákona vysvětlil ministr dopravy Jaromír Schling.

"Je to jeden z řady nepříjemných důsledků teroristických útoků na USA. Pojišťovny leteckým společnostem vypověděly původní smlouvy leteckým společnostem a snížily pojistné krytí. Proto musely nastoupit státní záruky. Souběžně došlo k tomu, že k jistým dohodám mezi pojišťovnami a leteckými společnostmi došlo, např. naši letečtí dopravci jsou už pojištěni pro tyto případy do výše 500 mil USD. Protože však většina zemí včetně nás požaduje vyšší pojistné krytí, je potřeba, aby vedle toho existovala ještě státní záruka."

Jak zdůraznil ministr Schling, státní garance je určena všem českých leteckým dopravcům, kteří mají zákonnou licenci. Vedle největšího národního dopravce, Českých aerolinií, je to dalších pět společností. Jak dlouhou dobu bude státní záruka platit, není podle Schlinga dnes možné říci.

"Zákon nestanovuje pro státní záruky žádné časové omezení. Předpokládáme, že po jisté době se situace v letecké dopravě a pojišťovnictví stabilizuje natolik, že dojde k uzavření smluv, které budou rizika krýt dostatečně a poté ty státní záruky už nebudou poskytovány."

dopravní letadlo ČSA
Největšího českého leteckého přepravce, ČSA se situace v letecké dopravě zatím nijak extrémně nedotkla, např. vytíženost transatlantických letů klesla po 11. září z devadesáti na šedesát procent. Na všech linkách dohromady ubylo podle statistiky firmy deset až patnáct procent pasažérů, ostatní evropské aerolinky přitom hlásí pokles kolem 25 a americké dokonce až 45 procent. I tak byly dva ze sedmi týdenních letů do Spojených Států zrušeny a v případě dalšího poklesu zájmu pasažérů jsou ČSA připraveny omezit i další lety. Propouštět zatím národní letecký přepravce nebude, poněkud se však zkomplikuje jednání s piloty, kteří si na konci srpna vymohli pod hrozbou stávky zvýšení měsíčního příjmu až o třicet procent. Plnění této dohody je nyní ohroženo.