Vláda chystá profesionalizaci české armády

Armada

Ve středu představil stínový ministr obrany za ODS Petr Nečas koncepci přechodu armády České republiky na profesionální bázi. Podle Nečase to sebou ponese velké sociální a ekonomické dopady. Profesionalizace armády bude znamenat propuštění 25.000 vojáků a civilistů, zrušení řady posádek, úřadů a vojenských škol. Poměrně nejradikálnější redukci zaznamenají civilní složky. Více Vilém Faltýnek.

Armada
"Musel by být vytvořen rozsáhlý sociální program pro ty propouštěné zaměstnance resortu, který by kladl důraz především na rekvalifikace. Proto my tam říkáme, že to budování plně profesionální armády není levný proces a že bude mít ta transformační perioda nemalé náklady."

Autor vládního návrhu profesionalizace armády, vládní zmocněnec Jaroslav Škopek se staví k Nečasově studii vstřícně, drobné rozdíly obou koncepcí podle něj nebrání další diskusi.

"Já vidím tu strukturu jednodušší a menší, než ji má on, ale to není tak závažný problém, který by bránil v další diskusi a další práci na tom díle."

Říká autor návrhu, který by měl být nejpozději v pátek předložen ministru obrany Jaroslavu Tvrdíkovi. Ten považuje koncepci profesionalizace ozbrojených sil z dílny ODS za velký přínos pro budoucí politickou shodu na podobě profesionální armády. Podle analýzy ODS může plně profesionální armádu vybudovat ČR optimálně za šest let přičemž do armády musí alespoň po tuto dobu plynout minimálně 2,2 procenta hrubého národního produktu ročně. Také v tom se shoduje Nečas se Škopkem.

"Pan Nečas předpokládá, že musí být dodržena úroveň 2,2 % HDP výdajů na resort. Já jsem taky přesvědčen, že bez toho reforma není proveditelná. Lišíme se ale v rozpočtech těch výdajů, to co já jsem připravil a co budu předkládat vládě je trochu jiné a řekl bych detailnější."

Vzhledem ke zvyšujícím se profesním nárokům by podle ODS měli být do armády přijímáni mladí a schopní lidé, jimž by byl nabídnut zhruba o třetinu vyšší plat, než je průměr. Podíl žen v armádě by měl dosáhnout až 20 procent. Ačkoli by profesionální armáda znamenala konec základní vojenské služby, branná povinnost by nezanikla. K evidenci mladých mužů by armáda používala evidence civilních úřadů.