Vláda dodrží dvacetimiliardový schodek rozpočtu na rok 2001

Miloš Zeman

Vláda v každém případě dodrží dvacetimiliardový schodek rozpočtu, ke kterému se zavázala v dodatku k opoziční smlouvě s ODS. Po středečním zasedání vlády, která projednávala druhou verzi státního rozpočtu na rok 2001, to prohlásil premiér Miloš Zeman. Dále už Hanka Bakičová.

Miloš Zeman
Předseda vlády tak reagoval na skutečnost, že vláda dostala od Ministerstva financí k projednání rozpočet se zapracovanými požadavky jednotlivých ministrů a jak upřesnil mluvčí kabinetu Libor Rouček, na základě jednání se správci jednotlivých kapitol se změnil předpoklad příjmů a výdajů státu v roce 2001.

"Celkové příjmy státního rozpočtu byly zvýšeny o 24,6 miliard korun. Z toho byly především zvýšeny příjmy kapitoly Český telekomunikační úřad, a to z titulu prodeje licencí na provozování telekomunikační sítě ÚMTS. To znamená na tu třetí generaci mobilních telefonů. Výdaje kapitol byly navýšeny o 27,6 miliard korun a tou výše uvedenou úpravou došlo k prozatímu zvýšení deficitu o tři miliardy korun."

Takže celkový deficit dosáhl 23 miliard korun. To ale není definitivní. Premiér Miloš Zeman prohlásil, že závazek z dodatku k opoziční smlouvě kabinet dodrží a při třetím projednávání rozpočtu, které se odehraje 18. září dosáhnou ministři slíbeného schodku 20-ti miliard korun. Zmíněné tři miliardy chce ministr financí Pavel Mertlík získat jednak při dalších konzultacích se správci kapitol a slibuje si také určitou korekci na základě makroekonomických údajů. Ty český statistický úřad zveřejní v polovině září.

"Konečně třetí skutečnost, která je podstatná, je to, že na základě těchto nových skutečností bude třeba poté korigovat celkovou podobu. Čili zohlednit makroekonomický vývoj a v tomto smyslu korigovat rozpočet a dále vyřešit určité rozpory, které mezi resorty přetrvávají a ony tři miliardy korun, které jsou v tom dnešním materiálu jaksi navíc a které bude třeba vyřešit. Bude to tedy jakási kombinace eventuálního zvýšení příjmů, popřípadě dalších škrtů , podle toho, jaká bude skutečná situace známá po onom 15. září."

Z navýšeného odhadu výdajů, který přesahuje 27 a půl miliardy korun získá nejvíce ministertstvo školství a to 9 miliard. Resort vnitra téměř dvě a půl miliardy a přibližně stejnou částku dostane i ministerstvo zemědělství. Resort práce a sociálních věcí by si měl polepšit o dvě miliardy korun.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio