Vláda rozhodla o posílení státních zastupitelství, která se budou zabývat dozorem nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality

Dnešní relaci začneme informacemi z jednání české vlády. O nejdůležitějším bodě jejího středečního zasedání informuje Hanka Bakičová.

Nejdůležitějším bodem jednání bylo rozhodnutí o posílení státních zastupitelství o zvláštní odbory, které se budou zabývat dozorem nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality. Tyto odbory státních zastupitelství mají pokračovat v protikorupční akci Čisté ruce, jejíž provedení ČSSD slíbila voličům před posledními volbami do Poslanecké sněmovny. S přihlédnutím k předpokládanému počtu vyšetřovaných případů bude třeba posílit Nejvyšší státní zastupitelství a také vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci o celkem 30 státních zástupců. Na to, jakým způsobem bude činnost těchto státních zástupců finančně zabezpečena, odpověděl mluvčí vlády Libor Rouček.

"Vláda na nejenom platové ale samozřejmě i technické vybavení - to znamená hlavně dobudování počítačové sítě - uložila místopředsedovi vlády a ministrovi financí, aby navýšil výdaje kapitoly ministerstva spravedlnosti na letošní rok o 50 miliónů korun. Jinými slovy, aby ta akce "Čisté ruce" měla i patřičné finanční zabezpečení."

Do působnosti zvláštních odborů vrchních státních zastupitelství budou podle mluvčího Libora Roučka patřit taxativně vypočtené trestní věci týkající se závažné hospodářské a finanční kriminality. Půjde o trestnou činnost, jejíž úspěšné odhalování a stíhání zpravidla vyžaduje úzkou specializaci i různých oblastech práva a tuto specializaci nelze předpokládat u všech státních zástupců na úrovni okresů a krajů. Vymezení působnosti těchto zvláštních útvarů bylo podrobně konzultováno s představiteli policie a úřadem vyšetřování ministerstva vnitra. Cílem je zajistit, aby státní zástupce měl průběžně přehled o postupu v každé věci a neseznamoval se s případem až po skončení vyšetřování. Vláda rozhodla o zřízení specializovaných složek při státních zastupitelstvích v květnu. Začít pracovat mají od října. Nahradí dřívější Koordinační a analytickou skupinu vládního Výboru pro ochranu ekonomických zájmů.

Ve stejný den, kdy vláda schválila další finnační prostředky na boj s hospodářskou kriminalitou, vydala mezinárodní nevládní organizace Transparency International svoje každoroční hodnocení míry korupce v různých státech světa. Hodnocení se provádí průzkumem a odbornými dotazy mezi občany, politiky, ekonomy a odborníky. Hodnotící stupnice má rozsah od jedné do deseti, přičemž čím nižší míra korupce, tím vyšší počet bodů. Nejméně korupce je podle tohoto hodnocení ve Finsku, které dosáhlo deseti bodů a nejvíce v Nigérii, která se svým hodnocením blíží hranici jednoho bodu. Česká republika se v hodnocení míry korupce umístila na 42. místě z 90 zemí světa. Na, to, jak lze toto umístění hodnotit, odpověděl Michal Burian, výkoný ředitel Transparency International pro Českou republiku.

"Toto hodnocení není nikterak příznivé, zvláště pokud se podíváme na postavení členských států Evropské unie a dalších kandidátských zemí."

Z dalších států, kandidujících na vstup do Evropské unie, jsou lépe než Česká republika hodnoceny Estonsko, Slovinsko a Maďarsko. Česká republika se v letošním hodnocení míry korupce umístila o něco hůře než loni. Horší umístění však nemusí nutně znamenat jen větší míru korupce, ale může být také důsledkem toho, že se o korupci více mluví a že se korupce více zviditelnila mimo jiné i rostoucí snahou o její potírání.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio