Česko-německá policejní spolupráce v boji proti finanční kriminalitě

Foto: Evropská komise

Efektivnější odhalování a vyšetřování podvodů poškozujících zájmy Evropské unie: to byl cíl několika projektů, na kterých po dobu pěti let spolupracovali čeští a němečtí policisté. Výsledky jsou podle jejich vyjádření přímo ohromující. O další podrobnosti se na policejním prezidiu v Praze zajímal Peter Gabaľ.

Foto: Evropská komise
I když se podstata zločinu nijak nemění, tak globalizace, stírání hranic mezi státy, volný tok financí a rozvoj informačních technologií mu dávají do rukou nové a stále lepší zbraně. Jedinou šancí bezpečnostních orgánů v boji proti němu je pak neusnout na vavřínech včerejších úspěchů a snažit se držet krok s vývojem. To bylo hlavní motto už pět let trvající intenzivní spolupráce Policie České republiky s jejich kolegy z Bádenska-Würtenberska na celkově čtyřech projektech v rámci programů PHARE.

Suma peněz, vynaložených na tuto spolupráci je sama o sobě úchvatná: jde celkově o pět a půl milionu eur. Logicky se tedy nabízí otázka, kam tyto peníze směřují a jakých cílů se za jejich použití snaží unie dosáhnout.

Jen poslední projekt, ukončený tento čtvrtek, si vyžádal celý milion eur, z toho necelou třetinu na technické vybavení a zbytek na vzdělávací programy. Více než jeden a půl roku trvající proces byl zaměřen na boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropské unie a proti finanční kriminalitě vůbec.

Technická pomoc spočívala v nákupu výpočetních technologií a zařízení pro vyhledávání elektronických stop, pro komunikaci, monitoring, vyšetřování s pomocí internetu a sledování pomocí videotechniky. Mnohem významnější byla ale vzdělávací část. Za pět let tady bylo vyškoleno asi 1600 českých policistů kterým, jak tvrdí prezident bádensko-würtenberského zemského kriminálního úřadu Ralf Hiller, byly vzdělávací programy ušity na míru.

Podle českého manažera projektu Tomáše Veselky hlavní význam německé nabídky nebyl v penězích, ale v kvalitních lidech:

"Je to taky díky tomu, že německá strana tomu věnuje mimořádnou pozornost, a to hlavně, že pro to uvolnila skutečně kvalitní lidi. Nejsou to žádní důchodci, jak se stává třeba při twinningových projektech jiných zemí, kteří to mají jako džob aby se nenudili na penzi, ale skutečně jsou to policisté v těch nejlepších letech, kolem 40 let, kdy se teda snoubí ta zkušenost s takovou tou dravostí a tou chutí velkou do práce."

Výsledkem je kromě proškolených českých policistů také CD-ROM, kde vyšetřovatelé najdou nejen souhrn příslušných právních norem a komentářů k nim, ale také taktické postupy a metodiku například pro zabavování nelegálních zisků.

Právě v této oblasti policisté z obou zemí vyzvedli úspěchy například loňského roku ve srovnání s rokem 2003, kdy hodnota úspěšně zabavených nelegálních výnosů stoupla téměř o polovinu z asi 650 na 930 milionů korun.

Ještě důležitější je pochopitelně prevence a odhalování zločinů. "Jestliže v roce 2003 došlo k odhalení a vyšetření pouze dvou případů tohoto charakteru, kdy celková škoda činila 90 tisíc eur, tak v roce 2005 už jsme měli celkem sedm případů a celková škoda dosahovala mnohem více - až 77 milionů euro," tvrdí stálý twinningový poradce v Česku Ralf Rosanowski.

Podle něj jsou teď ale české orgány činné v trestním řízení velice dobře připravené pro úkoly spojené s bojem proti podvodům, které poškozují finanční zájmy EU.