Vláda schválila návrh rozpočtu s deficitem ve výši 52 miliard korun

Vláda schválila definitivní verzi návrhu státního rozpočtu pro rok 2002 s nezměněným schodkem ve výši více než 52 miliard korun. Premiér Miloš Zeman odmítl argumenty opozice, která tvrdí, že jsou rozpočtové příjmy nadhodnocené a odmítá pro návrh zvednout ruku. Podle opozice by rozpočet mohl skončit podstatně vyšším deficitem, než navrhovaných 52 miliard. Důvodem k obavám je vývoj rozpočtu letošního, u něhož se schválený schodek 49 miliard zřejmě vyšplhá až na 95 miliard korun. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Vláda do návrhu rozpočtu zahrnula více než 20-ti miliardový příjem z deblokace ruského dluhu a privatizační příjmy. Právě tyto nejisté výnosy a celkové nadhodnocení příjmů jsou nejčastějším terčem kritiky opozice. ODS navíc tvrdí, že sociální demokracie nedodržela úmluvu o rozpočtovém schodku ve výši deseti miliard korun. Ten však podle tehdejších rozpočtových pravidel (v době uzavření úmluvy) dodržen byl, protože nezahrnoval ztrátu Konsolidační banky. Ta činí zhruba 42 miliard korun a po jejím odečtení skutečně zůstává desetimiliardový deficit. Výdajovou stránku rozpočtu silně zatěžují tzv. mandatorní nebo-li povinné výdaje. Ty tvoří 56 procent celkových výdajů a jejich rozsah je předmětem kritiky ekonomů. Navíc by se tento poměr mohl od roku 2003 ještě zvýšit, pokud parlament schválí vládní návrh na plošné vyplácení přídavků na děti bez ohledu na sociální postavení rodiny. Toto opatření vlády je podle vicepremiéra Vladimíra Špidly vedeno dvěma záměry.

"Za prvé posílit solidaritu rodin bezdětných s těmi rodinami, které mají děti, za druhé jde o to, posílit středně příjmové rodiny v situaci, kdy mají děti, protože doposud právě rodiny se středními příjmy se z tohoto systému dostávaly a nebyly již podpořeny."

Nyní mají na přídavky nárok rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 1,8 násobek životního minima a musejí své příjmy dokládat. K mandatorním výdajům rozpočtu patří i důchody, které byly od 1. prosince opět zvýšeny. K tomu nutí kabinet zákon - pokud totiž inflace překročí pět procent, automaticky následuje valorizace důchodů. Ta nynější bude v průměru činit 7,8 procent a potřebné 4 miliardy chce vláda vzít z příjmů privatizace.