Vláda schválila věcný záměr zákona o církvích

Nový způsob registrace církví předpokládá zákon, jehož věcný záměr schválila vláda. Výrazně snižuje počet členů nutných pro registraci církví či náboženských spolků. Bližší informace má Zdeňka Kuchyňová.

Místo současných 10-ti tisíc členů by mělo k zaregistrování církví stačit pouhých tři sta. Církve by měly být napříště rozděleny do dvou kategorií. Na prvním stupni budou společnosti s již zmíněnými třemi sty členy, které získají postavení jako neziskové právnické osoby. Církve na druhém stupni, které mají počet členů vyšší než dvě desetiny procenta obyvatel České republiky, budou moci například zakládat církevní školy a nebo oddávat novomanžele. Liberálnější přístup k registraci má být podle Jany Řepové z Ministerstva kultury vyrovnáván přísnějšími podmínkami působení církví: "Jde o podmínky, které by měly být zábranou registrace nebezpečných sekt. Neměla by být registrována církev nebo náboženská společnosti, která používá mentální či fyzický nátlak a zacházení se členy a jejich rodinnými příslušníky vede k jejich psychické, fyzické a ekonomické destrukci nebo destrukci jejich sociálních vazeb, omezování psychického vývoje nezletilých, omezování práva na vzdělávání nezletilých nebo zabraňuje přímo zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám. A další abych ještě uvedla, utajuje své učení, nebo jeho části, stejně jako svou organizační strukturu a tak dále." I když budou podmínky působení církví přísnější, snížení nutného počtu členů, umožní registraci i menším náboženským skupinám působícím v Česku, jako jsou například příznivci anglikánské církve či moonisté. Stále však budou znevýhodněny proti tzv. "zavedeným" církvím. Těch je 21 a dostanou registraci druhého stupně automaticky. Nově uznané společnosti si budou muset deset let počkat. Tato úprava se jim pochopitelně nelíbí. Dvoustupňová registrace však není česká specialita. Funguje napříkla i v sousedním Rakousku a Německu. Církve nesmějí zabraňovat mimo jiné nutné zdravotní péči. V této souvislosti se hovoří o Svědcích Jehovových, a jejich postoji k transfuzi krve, kterou ve svých interních časopisech odmítají. Svědci Jehovovi byli zaregistrováni v roce 1993 a Ministerstvo kltury se domnívá, že je o svých postojích v této záležitosti lživě informovali. Hodlá proto Svědky Jehovovy požádat, aby znovu odpověděli na stejné otázky. V odpovědích z roku 1993 totiž tvrdili, že neučí své členy, aby bránili svému dítěti v příjmu krevní transfuze, ani tomu, aby členové spolku odmítali nastoupit vojenskou či náhradní civilní službu. Na těchto odpovědích spolek trvá i nyní.