Vláda schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Ve středu vláda na návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila schválila trestní odpovědnost právnických osob. Pokud zákon projde, nebude se vedení firem moci vyhýbat vyšetřování svých pochybení, s odvoláním na kolektivní odpovědnost.

Alena Gajdůšková
Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob uvádí vláda ve svém programu jako jedno z protikorupčních opatření.

Schválení návrhu přivítala opozice i protikorupční organizace Transparency International, podle ní ale návrh není pro boj s korupcí postačující.

Místopředsedkyně Senátu za ČSSD Alena Gajdůšková upozornila, že Česká republika je jedním z posledních států Evropské unie, který nemá otázku trestní odpovědnosti právnických osob vyřešenou.

"Nepřijeti tohoto zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v našem právním řádu byl dlouhá léta překážkou tomu, aby Česká republika přistoupila k úmluvě o opatřeních proti obchodování s lidmi. Za to jsme byli kritizování především Radou Evropy. Není pravda, že by se nás obchodování s lidmi netýkalo."

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Návrh obsahuje přesný výčet trestných činů, za které by mohlo být vedení firmy odpovědné. Trestní odpovědnost by se na firmy vztahovala v případě porušení trestního práva vedoucími pracovníky firem nebo jejich kontrolních orgánů. Postih nebude mít vliv jen na samotnou firmu, ale bude hrozit i fyzické osobě, která za společnost jedná. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vysvětlil, jaké sankce budou firmám hrozit.

"Počítáme s tím, že v seznamu budou sankce od peněžitého trestu, přes propadnutí majetku až po ten nejpřísnější trest, dá se říct ´trest smrti´pro právnickou osobu, tzn. zrušení právnické osoby."

Firmy by mohly být také potrestány zákazem účasti ve veřejném výběrovém řízení nebo třeba zákazem přijímání dotací.

Místopředseda Svazu podnikatelů a živnostníků Jiří Víšek je ale přesvědčený, že trestně odpovědní by měli být hlavně konkrétní zaměstnanci.

"Ono to ve svém důsledku může zlikvidovat celou firmu, to znamená i zaměstnance tam pracující. Pořád si myslíme, že by tady mělo jít o ty jednotlivce a pak by to mohlo být účinné. Ti, co se neprohřešili, co neučinili nic špatného, tak proč by měli pykat."

Pokud návrh projde legislativním procesem, mohl by začít zákon platit letos na podzim.