Vláda se dohodla na vytvoření církevního fondu

Vláda ve čtvrtek učinila další krok k vyřešení sporů kolem církevního majetku. Rozhodla totiž o tom, že zákon o majetkovém vypořádání s církvemi a o jejich financování připraví ministerstvo kultury. To navrhlo vytvoření zvláštního církevního fondu, do kterého by se vložil majetek, o nějž církve usilují. Podrobnější informace má Eva Petržílková:

Už na jaře tohoto roku vyslovilo ministerstvo kultury přání, aby nové zákony, které mají řešit vztah státu a církví, schválili poslanci ještě před skončením nynějšího volebního období, nejlépe však do konce roku 2001. V této souvislosti vládní kabinet ve čtvrtek rozhodl, že zákon o majetkovém vypořádání s církvemi a o jejich financování má připravit právě ministerstvo kultury. Podle ministra tohoto rezortu Pavla Dostála by se měl vytvořit církvení fond, do kterého by se vložil majetek, o nějž církve usilují... Jak ministr Dostál dále uvedl, předsednictvo vlády se v oblasti financování církví také dohodlo na tom, že nejlepší cestou budou daňové asignace, které by se nevztahovaly pouze na církve. Tedy buď daňové asignace, anebo takzvaná církevní daň, která byla realizována v Rakousku. Podle mluvčího katolické církve Daniela Hermana je myšlenka církevního fondu v souladu s dosavadními jednáními se státem a panuje o ní také obecná shoda biskupů s Ekumenickou radou církví. Jak dále řekl, fond by měl být podle představ církví zřejmě součástí kombinovaného majetkového narovnání, spojujícího finanční a naturální restituce. Hodnotu dosud nevráceného církevního majetku vyčíslila katolická církev na 112 miliard korun. Jeho roční výnosnost by podle Daniela Hermana mohla činit asi jedno procento, tedy by mohla být asi dvakrát vyšší než nynější státní příspěvek. Ten - letos ve výši zhruba 630 miliónů korun - je poskytován církvím na provoz a platy z rozpočtu ministerstva kultury.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio