Vláda svým nařízením předešla komplikacím v dopravě, které hrozily po novém roce

Od nového roku hrozilo, že silniční, železniční, letecká i lodní doprava bude ohrožena. Nikoliv však vinou případné stávky, ale striktním dodržováním zákoníku práce. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Důsledné uplatnění nového zákoníku práce, týkající se pracovní doby, předávání směn a povinných neplacených přestávek po 4,5 hodinách práce by způsobilo problémy s plynulostí veškeré dopravy. Upozornil na to předseda Odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek. Zákoník práce by šlo v dopravě jen těžko dodržet. S pochopením cestujících by se zřejmě nesetkal strojvůdce, který by zastavil v polích vlak s odůvodněním, že má povinnou přestávku na jídlo. Zákoník práce však stanoví, že pracovní doba zaměstnanců v dopravě má být řešena zvláštním způsobem, ale zákon se teprve připravuje. Problémem se nakonec zabývala vláda, která přijala nařízení s devítiměsíční platností. Podle něho se například přiměřená doba pro oddech a jídlo již započítává do pracovní doby. Tohoto doplňku k novému zákoníku práce se nejvíce domáhalo Odborové sdružení železničářů. Jeho předseda Jaromír Dušek přijal rozhodnutí ministrů s uspokojením; podle něj umožní uzavřít kolektivní vyjednávání. Zaměstnanci v dopravě rovněž 14 dnů před koncem roku - jak ukládá zákon - nevěděli, jak budou od ledna nastupovat na směny. Odbory však vyšly vládě vstříc a jednodenní zpoždění jí prominuly. Předseda správní rady Českých drah Miroslav Kapoun věří, že vše dopadne dobře. Odbory slíbily, že kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli bude pokračovat i o vánocích, aby pracovníci v dopravě se své podmínky dozvěděli včas.