Vládá vychází vstříc dlužným podnikům a zaměstnancům

Vláda přijala další protikrizové opatření. Je jím novela tzv. insolvenčního zákona. Ta má pomoci jak podnikům, tak zaměstnancům. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Petr Nečas,  foto: autor
S velkou slávou vstoupil loni v platnost nový insolvenční zákon. Posiluje postavení věřitele zadlužených společností, tedy hlavně bank. Nabízí jim co nejlepší uspokojení jejich pohledávek. Zároveň má ale také poskytnout dlužníkovi šanci na restrukturalizaci, zvýšit šanci předlužených firem na přežití a úplné vyrovnání dluhů. V tom se nový zákon nejvíce liší od starého zákona o konkurzu. Ukázalo se ale, že v praxi paradoxně funguje hlavně první část záměru. Nároky věřitelů jsou uspokojovány přednostně a na financování provozu a na mzdy zaměstnanců pak nezbývají peníze. Hospodářská recese si ale nyní vynutila novelu zákona. Jak by měl systém fungovat, naznačuje ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

„Tato novela usnadňuje především restrukturalizaci podniku. To znamená, že v případě platební neschopnosti by nemělo automaticky docházet k zániku firem. Je to především snaha ochránit pracovní místa, usnadnit restrukturalizaci, reorganizaci, zachování životaschopných částí podniku. Další součástí novely je nový systém ochrany zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele.“

Jinými slovy řečeno, věřitelé už nebudou mít během tříměsíčního moratoria, které chrání podnik v insolvenci před úpadkem, takové možnosti jednostranného započítávání některých pohledávek jako dosud. Největší pozornost ale vyvolává nová ochrana zaměstnanců. Ti se zařadí do kategorie přednostních věřitelů. Jak říká soudce Nejvyššího soudu a člen expertní skupiny pro insolvenci Zdeněk Krčmář, novela bude mít i zpětný účinek. Umožní se tím zpětné vyplácení mezd například i tisícům sklářů ze skupiny Bohemia Crystalex Trading, kteří nedávno bouřlivě demonstrovali v Praze.

Milan Štěch,  foto: autor
„I pokud jde o starší nároky. Teď už se vlastně všechny pracovní nároky zahrnují do kategorie přednostních nároků zaměstnanců. A současně se velmi výrazně posiluje i právo zaměstnance na státní podporu při úpadku zaměstnavatele, že podle přechodného ustanovení příslušného zákona dostanou podporu vyplacenou zpětně i zaměstnanci, jejichž podniky se ocitly v krizi od 1.září loňského roku.“

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch stanovisko vlády vítá. Nicméně zároveň připomíná, že novela neřeší další budoucnost zaměstnanců.

„Je to řešení, které by umožnilo postiženým zaměstnancům ve sklářství alespoň zčásti kompenzovat nevyplacené mzdy. Není to ale samozřejmě dostatečné řešení s ohledem na jejich budoucnost, to znamená, aby měli šanci na práci.“

Právo na práci samozřejmě nikdo nemůže zaměstnancům zaručit. Podstatné přece je, zda firma využije šanci na zotavení. Právě tu jí dává novela zákona. Vládá očekává, že by ji parlament schválil ve zkráceném řízení do dvou měsíců. Novela má samozřejmě také mocné odpůrce. Banky varují, že pokud budou kráceny ve svých nárocích kvůli uspokojení dalších věřitelů, pak bude oceňování budoucích zástav problematické. Povede to prý k dalšímu zpřísnění a zdražení půjček.