Voda, voda, voda...

Vodní nádrž Švihov (Želivka), foto: Alžběta Medková, archiv ČRo

Tuto neděli skončil rozsáhlý projekt Týden vody v Českém rozhlase, a my se k ní proto ještě jednou vrátíme. Voda je nezbytným základem naší existence, bez ní bychom nepřežili. Je pro nás stejně důležitá jako vzduch. A stejně jako vzduch ji vnímáme: jako naprostou samozřejmost. Proto s ní také často plýtváme. Klimatologové přitom varují, že Česku hrozí dlouhodobé sucho.

Foto: Jeroen Moes,  CC BY-SA 2.0
Podle České geologické služby sucho ohrožuje až dvě třetiny území státu.

"Situace kolem vody v České republice, zásob vody a toho, jak ji dokážeme, či spíše nedokážeme zadržet v krajině, se dynamicky zhoršuje,"

říká například zemědělský analytik Petr Havel. Velkým problémem je podle něj eroze půdy:

"Tady se často uvádí, že třeba splach půdy z polí činí ročně dvacet milionů tun. Není tomu tak, aktuální situace je přes třicet milionů tun zeminy za rok v České republice."

Jen za posledních několik let se tzv. smyv z polí zvýšil prakticky o polovinu. Podle vedoucího Ústavu výzkumu globální změny Czech Globe Michala Marka čelíme i nedostatku podzemní vody.

Petr Havel,  foto: Jan Bartoněk,  archiv ČRo
"Zásoby spodních vod, které se doplňují především v zimních měsících, jsou nedoplněny. Čili my stále žijeme na velký vodní dluh a to je velmi, velmi závažná věc. Česká republika vodu nedostává odjinud, než ze srážek, co zachytí, tudíž tato situace je skutečně velmi vážná."

Na vodu je proto třeba se přestat dívat jako na samozřejmost a naučit se s ní šetřit, zdůrazňuje Petr Havel:

"Toto téma je stále častější v našich médiích, a také ve vyjádření politiků a v hledání nějakých řešení. Reaguje na to stále více a více lidí, zajímají se o prognózu do budoucnosti, protože každý se samozřejmě bojí, co bude."

Vodní nádrž Švihov  (Želivka),  foto: Martin Němec
Ministerstvo životního prostředí například vypracovalo akční plán ochrany proti změnám klimatu a ministerstvo zemědělství zase navrhlo, jak zachovat vodu v krajině. Svým dílem přispěl v minulých dnech i Český rozhlas se svým projektem Týden vody. Proběhly v něm pořady o vodě a také debaty s odborníky o tom, jak rychle mizí voda z Česka, kolik se jí spotřebuje na pití nebo na hygienu a jak s ní neplýtvat. Rozhlas také pozval posluchače na Želivku, odkud padesátikilometrovým tunelem proudí pitná voda do Prahy.