Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vyhlásil nové projekty: na pomoc ohroženým dětem, starým občanům a lidem bez rodiny

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vyhlásil na letošní rok nové humanitární programy. Týkají se pomoci dětem, kterým hrozí odloučení z rodiny nebo už mimo rodinu žijí, starých a nemocných občanů a lidí bez rodiny.

Mezi skupiny, které jsou podle Výboru dobré vůle nejméně podporované, patří nezaopatřené děti, senioři a lidé bez domova a rodiny. Jeho představitelé se proto rozhodli, že už nebudou jenom rozdělovat finanční prostředky, ale chtějí upozorňovat na různé nedostatky, které se vyskytují při sociální práci s těmito skupinami. Jak uvedla ředitelka Výboru dobré vůle Milena Černá, problém je, že například pobyt dětí v dětských domovech není časově omezen.

"V 18ti letech vyjdou a neviděly normální svět. To se může stát, protože žádná zákonná norna neupravuje, jak dlouho smějí děti v takovém ústavním zařízení být. Považuje se to za samozřejmé, že tam mohou strávit celé svoje dětství a mládí a považuje se také za normální, že vyjdou a nerozumnějí tomu světu, do kterého přijdou."

V této souvislosti představitelé Výboru zmínili americký systém, podle kterého děti smějí být v domově nejvýše dva roky a poté odcházejí například do profesionální pěstounské rodiny. Výbor dobré vůle proto podporuje pěstounské rodiny a projekty, které se snaží zabránit tomu, aby dítě bylo od rodiny odloučeno. Podporuje rovněž studium nadaných dětí z dětských domovů nebo zdravotně postižených. Pravidelná stipendia nyní ve spolupráci s ČSOB dostává zhruba 50 dětí. Jak uvedla režisérka Ljuba Václavová, je mezi nimi například student medicíny, který se ke studiu rozhodl po třech letech vojenské služby.

"Udělal zkoušky a zřejmě studuje velmi dobře. Ten kluk nemá vůbec nikoho a tady vidítě, jak ten člověk si jde za svým. Když já chodím po školách a věčně točím záškoláky a děti které vůbec nebaví se učit, tak si myslím, že tahleta věc je strašně důležitá, pomoc dětem, které ještě mají v sobě takovou tu obrozeneckou touhu po vzdělání."

Další program Výboru dobré vůle se týká lidí bez domova, mezi něž patří často i lidé, kteří opouštějí dětské domovy. Přispívá proto např. na projekty domů na půli cesty a sociální práci v azylových domech pro matky s dětmi. Ve spolupráci se Stavební spořitelnou se Výbor snaží 25 dětem z pěstounských rodin pomoci k vlastnímu bydlení. A tak bychom mohli pokračovat. Vždyť loni rozdělil výbor na nadačních příspěvcích 16,5 miliónu korun.