Vylidňování odlehlých obcí zabrání dotace do cestovního ruchu

Foto: Denisa Tomanová

Jak zastavit vylidňování a stárnutí obcí v odlehlých oblastech Česka? Pomohou dotace na cestovní ruch. Takový je závěr studie, kterou představil Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Foto: Denisa Tomanová
Obce blízko velkých sídel zažívají rozkvět. V odlehlých oblastech je tomu naopak. Tady se venkov vylidňuje, stárne a je tu větší nezaměstnanost. Sociologové zkoumali 57 odlehlých obcí. Byly víc než 10 kilometrů od větších sídel a měly do tří tisíc obyvatel.

"Množství 57 obcí nám samozřejmě umožnilo se jim individuálně věnovat. Kolegové, kteří sbírali data, ty obce navštěvovali. Podpora, bude-li vyjednaná, bude směřovat do obcí s vysokým přírodním potenciálem,"říká marketingový specialista Tomáš Kantor.

Důležitá je školka a dotace do cestovního ruchu

Studie zkoumala faktory, které ovlivňují ochotu mladých lidí v odlehlých obcích zůstat. Kvalitu občanské vybavenosti, školy, služby, lékaře, obchody. Odpovědi byly překvapující. Lidem záleželo na mateřské školce, ostatní nebylo tak významné.

Sociolog Tomáš Lebeda a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková,  foto: Martina Bílá
"Jediná proměnná, která protnula všechny modely, byl fakt, že daná obec obdržela dotaci z regionálního operačního programu pro podporu podnikání v oblasti cestovního ruchu. Snížila se nezaměstnanost, index stáří v dané obci a v případě změny počtu obyvatelstva, došlo k nárůstu. Sledujeme to v čase, se zpožděním. To znamená, přišla dotace, a se zpožděním se projevil tento efekt," uvedl sociolog Tomáš Lebeda.

Když obyvatelé odlehlých obcí nebudou muset cestovat do větších měst za prací, je i větší pravděpodobnost, že budou chtít zůstat v obci. V současnosti se díky ekonomickému růstu drží nezaměstnanost na nízké úrovni, dodává Tomáš Lebeda:

"Ty vážné problémy nastávají v období ekonomické krize. Jsou to obvykle ti první lidé, kteří přicházejí o práci, právě kvůli dojíždění. Je někdy náročnější takovéto zaměstnance zaměstnávat. Odlehlý venkov byl v době ekonomické krize z hlediska nezaměstnanosti na tom výrazně hůře, než byl celorepublikový průměr."

Dřív přišlo z evropských dotací 54 miliónů, teď nula

Marta Nováková,  foto: ČT
Také podle prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu Marty Novákové velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit.

"V minulém programovacím období Česká republika měla 54 miliard dotací, které byly v cestovním ruchu. A pro toto programovací období z evropských fondů je nula."

Z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost teď není možné turistiku podporovat, to se ale může od příštího roku změnit. Dotační částka by mohla dosáhnout 2,5 mld. Kč.

Klára Dostálová,  foto: archiv ČRo
"Já myslím, že ČR a mnoho jiných států Evropské unie, které byly tak zvaně odříznuty od evropských fondů v oblasti cestovního ruchu, velmi útočí a ťukají na dveře Evropské komise. Ta už dveře pootevírá, protože si je samozřejmě vědoma, že svým způsobem cestovní ruch je průmysl každé země. Je to významné ekonomické odvětví. U nás dělá skoro 2,9 procenta hrubého domácího produktu, což je o pár setinek víc než třeba zemědělství," dodala Klára Dostálová z Ministerstva pro místní rozvoj.

Z národních programů šlo na podporu cestovního ruchu v letech 2010-16 necelých 400 miliónů korun.

Díky dotacím se daří třeba Lipnu nad Vltavou

Obec, kde dotace do cestovního ruchu dobře zafungovaly, bylo například Lipno nad Vltavou. Po dotovaných projektech už nastoupily běžné investice, říká marketingový specialista Tomáš Kantor:

"Po dotovaných už nastoupily běžné soukromé investice. Trend vylidňování a stárnutí populace se nám obrátil a Lipno dneska patří mezi jednu z nejmladších odlehlých obcí, do které se stěhují mladé rodiny, a mají zájem tam žít."