Vysílání Radia Praha v češtině se v roce 2013 změní

Foto: Kristýna Maková / Archiv ČRo 7

Státní i veřejný sektor v České republice v posledních letech silně poznamenaly vládní úsporné balíčky. A úsporám není konec. Státní rozpočet, z něhož je mimo jiné financováno i zahraniční vysílání Českého rozhlasu, počítá na rok 2013 se schodkem 100 miliard korun. Tedy o 35 miliard nižším, než byl letošní plánovaný schodek. Dochází proto k dalším škrtům ve výdajích. Promítnou se i ve vysílání Radia Praha. Jak - na to jsme se zeptali ředitele ČRo 7 Miroslava Krupičky:

Miroslav Krupička, foto: Jan Vágner / Český rozhlas
"Bohužel rozpočet Radia Praha na rok 2013 byl snížen o 17 procent. To je poměrně hodně, o pět milionů korun. Došlo i na snižování počtu pracovních míst v Radiu Praha. Bude to mít za následek utlumení zahraničního vysílání v českém jazyce. V české redakci, kde dosud bylo pět redaktorů, zbudou pouze dva lidé. A budou vyrábět jen obsah s krajanskou tématikou. Nebudou připravovat standardní zpravodajský obsah našich půlhodinových vysílání, jak tomu bylo dosud po mnoho let. Budou se specializovat na krajanskou tematiku. Půlhodinové vysílání v českém jazyce zůstane zachováno, nebude ale složeno z vlastních příspěvků, ale z příspěvků, které nám dodá Český rozhlas."

Jaké budou další priority ve vysílání nebo v produkci Radia Praha? Nepůjde přeci jen o samotné vysílání...

"My se snažíme, aby ta úsporná opatření na naše posluchače pokud možno nedopadla, aby je posluchač nepoznal. Přestože krátíme po jednom člověku i v ostatních sekcích, v ostatních jazykových redakcích Radia Praha, budeme se snažit, aby komfort pro uživatele zůstal stejný. Zachováváme například zasílání zpráv našim uživatelům. Po celém světě je jich přes deset tisíc. Chceme, aby prakticky žádné změny nedoznaly naše webové stránky. Ovšem česká stránka www.radio.cz nějakých změn dozná, protože, jak už jsem zmínil, zpravodajský obsah bude přebírán z Českého rozhlasu. Náš vlastní obsah, který budeme vyrábět, bude pouze s krajanskou tématikou."

Bude zachovaná nebo dokonce rozšířená stránka krajane.net?

"Ano, to je jedna z priorit. Stránky krajane.net chceme jednak trošku zmodernizovat, a také na nich bude daleko víc obsahu. Chceme, aby se tam nové, aktuální příspěvky objevovaly pokud možno každý den."

Radio Praha po řadu let přispívalo k vysílání krajanských rozhlasových stanic po celém světě. Bude tato praxe pokračovat?

"Pokud to finanční situace jenom trochu umožní, tak chceme, aby pokračovala. Možná, že tato činnost bude trošku utlumena, ale vzhledem k tomu, že do krajanských stanic, které jsou zejména ve východní Evropě, ale i v Americe a v Austrálii, posíláme materiály Českého rozhlasu, které jenom mírně upravujeme, chceme v této činnosti pokračovat dál."

Na stránkách Radia Praha se objevovaly i nejrůznější internetové projekty, které se třeba přímo nepromítaly do vysílání, ale mapovaly různé zajímavosti, výročí nebo historické události v Česku. Budou pokračovat i tyto projekty?

"V ostatních jazycích, mimo češtinu, budou určitě pokračovat v nezměněné podobě. Bude hodně různých výročí atd. A to chceme mapovat pomocí projektů, i částečně multimediálních. V české verzi to bude zřejmě trošku utlumeno, protože tam zbudou jen dvě pracovní místa a nebudou síly na všechno. Některé projekty se tam ale rozhodně objeví i v češtině."