Vyšla unikátní encyklopedie lidové kultury v Česku

r_2100x1400_radio_praha.png

Chcete vědět, co je to huňa nebo vosnovák, kde žijí goralé nebo jak se čistily studánky? To vše se dnes můžete dočíst v nové třísvazkové Lidové kultuře s podtitulem Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Na vzniku této unikátní publikace, která nemá v historii českého národopisu obdoby, pracovalo kolem sto dvaceti autorů celkem čtrnáct let. Více se už dozvíte od Mileny Štráfeldové:

Autentická nahrávka Skřipáckého Havrdova kvarteta pochází z Horácka, rok bohužel neznáme. Co nám k tomu ale říká Národopisná encyklopedie?

"Unikátním jevem na českém území byly skřipkařské muziky na Jihlavsku, hrající na troje až osmery skřipky a jeden skřipkařský bas. První zpráva o jejich existenci pochází z r. 1804 a zanikly během 2. světové války..."

"Horácko a Podhorácko, rozlehlá etnografická oblast na rozhraní Čech a Moravy. První charakteristiky Horáků a Horácka sahají do přelomu 18. a 19. století..."

- a následují další tři sloupce podrobných informací nejen o regionu, ale dočteme se také, jak vypadal horácký kroj i typický horácký dům. Samozřejmě je tu i dlouhý výčet odborné literatury. Podle Lubomíra Tyllnera z Etnologického ústavu Akademie věd ČR, který byl od počátku prací na Národopisné encyklopedii jejím vědeckým tajemníkem, se jedná o zcela unikátní dílo:

"Slovníkové dílo tohoto typu nevzniklo dosud nikdy. Je to tedy první a mám obavu, že i poslední případ, kdy vychází něco takového v tomto rozsahu."

Třísvazková encyklopedie má kolem dvou tisíc hesel a další tisíce odkazů, podrobný věcný, zeměpisný i jmenný rejstřík, obsahuje i množství dobových fotografií, kreseb, mapek nebo notových záznamů. Jeden svazek je věnován osobnostem českého a moravského národopisu:

"Jedná se o taková jména, jako byli Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Jindřich Jindřich, Vladimír Úlehla na Moravě, profesor Václavík, profesor Otakar Hostinský a tato velká jména české vědy a kultury."

"Já jsem stál u zrodu asi dvou tisíc titulů za svoji kariéru nakladatele. Tohle je ale kniha, kterou řadím mezi prvních deset, na které jsem pyšný a hrdý. Naplňuje mne fakt pýchou, že na tom je logo našeho nakladatelství. A když jsem viděl to nadšení, s jakým to dělali, a ten zápal, tak to bylo něco úžasného,"

říká k tomu Jiří Kolečko, ředitel nakladatelství Mladá fronta, které národopisnou encyklopedii vydalo.

Obsáhlý rozhovor s Lubomírem Tyllnerem, a to nejen o samotné encyklopedii, si můžete poslechnout tuto sobotu ve speciálním pořadu Radia Praha věnovaném folkloru Ach synku, synku. Ten budeme vysílat na vybraných frekvencích, najdete ho ale i na naší internetové stránce www.radio.cz.