Výstava v Zádveřicích u Zlína ukazuje vystěhovalectví Čechů do Texasu

V Texasu ve Spojených státech žije nejméně půl milionu lidí, jejichž předkové se sem přistěhovali z českých zemí. Některé odhady mluví dokonce až o jednom milionu osob. Největší příliv českých imigrantů pocházel z Moravy - například z Valašska v druhé polovině 19. století mířily za oceán prakticky celé vesnice. V Zádveřicích u Zlína byla nyní otevřena stálá výstava, která vystěhovalectví z této obce do Texasu připomíná. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Valachy ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století nutila k odchodu do Texasu především špatná hospodářská situace. Zato z Texasu přicházely informace, že je tam k mání dostatek levné půdy i hospodářských zvířat:

"To byl takový první impuls, aby se přestěhovali. Oni byli po dlouhá staletí věrni zdejšímu kraji, ale půda v té podhorské oblasti už nestačila lidi prostě uživit,"

upřesňuje autor výstavy Jan Mikeska. Samotné Zádveřice navíc v polovině 19. století vyhořely, takže odtud do Texasu zamířilo kolem pěti set lidí.

"Právě teď si připomínáme usazování těch prvních větších skupin vystěhovalců ze Zádveřic a okolí do Texasu. Přicházeli tam koncem roku 1855 a začátkem roku 1856 se začali usazovat."

Podobná byla podle Jana Mikesky situace v celém regionu. Jen z okolních obcí odešlo do Texasu kolem tisíce lidí. Jejich emigraci často organizovali kněží, učitelé nebo starostové, kteří se na místo vypravili jako první. V Texasu pak zajistili vhodné podmínky pro další přistěhovalce:

"Téměř z každé chalupy, jak se tady u nás říká, někdo do Ameriky odešel. Opravdu nebylo rodiny, aby někdo neodešel a nevystěhoval se."

Janu Mikeskovi se pro výstavu o vystěhovalectví ze Zádveřic podařilo shromáždit množství materiálu. Je to výsledek třicetileté práce, při níž mu kromě zdejších odborníků pomáhali i čeští krajané v Texasu. Autor tak získal na devět set různých exponátů:

"Jde o kopie různých fotografií, listin, článků z krajanských časopisů. Podařilo se dokumentovat i ty počátky z 50. let 19. století. Z roku 1853 máme kopie listin hlášení hejtmana uherskobrodského do Brna, kdy avizoval místodržiteli, že tady se připravuje vystěhovalectví, a informoval své nadřízené o nespokojenosti zdejších obyvatel, zejména členů farnosti zádveřické."

O svém bádání o vystěhovalectví do Texasu přednášel Jan Mikeska i ve Spojených státech. Do Zádveřic i mnoha okolních obcí, odkud se před víc než stoletím vystěhovaly celé rodiny, se nyní často vracejí jejich potomci alespoň na návštěvu.