Výtěžek festivalu Barokní perly pomůže památkám západních Čech

demeterova_gabriela_barokni_perly.jpg

Od 19. do 28. srpna se v západočeských městech Plasy, Manětín a dalších architektonických skvostech regionu, uskuteční v pořadí čtvrtý ročník mezinárodního hudebního festivalu příznačně nazvaného "Barokní perly". Výtěžek z jeho koncertů má také - alespoň symbolicky - pomoci tamním památkám. Podrobněji informuje Evelina Himalová.

Skvělý nápad založit regionální festival, který má vedle zmíněné charitativní složky i složku výchovnou, neboť v jeho rámci jsou každoročně pořádány i mezinárodní mistrovské interpretační kursy pro mladé hudebníky, se zrodil před několika lety v hlavě rovněž mladé, ale už světově proslulé české houslové virtuozky Gabriely Demeterové při jednom z jejích prázdninových pobytů.

"Úplně náhodou, na chalupě na zahradě, protože v tom regionu opravdu léta pobývám, když mohu, přes léto. Ten kraj jsem si nesmírně zamilovala. Je to nádherný kraj, právě plný takových barokních perel. A tak jsem si říkala, že by bylo dobré podpořit ty krásné památky, které leckdy potřebují opravdu velké finanční prostředky, a vlastně ta síla festivalu je hlavně v té medializaci, aby třeba lidé, kteří jsou z druhého konce republiky, se dozvěděli, že tady ty klenoty máme. A protože jezdím po světě, čím dál víc si uvědomuji, že opravdu ta naše země má takové kvality, které nám leckterá velmoc může závidět. Takže to bylo velmi jednoduché: Ten nápad zčistajasna přišel, a spojila jsem s tím hned ještě podporu právě mladých talentů, protože na ty nesmíme zapomenout, to je naše budoucí generace, a opravdu to má smysl se takovéhle aktivitě věnovat,"

Zámek Manětín,  foto: Ondrej.konicek,  CC BY-SA 4.0 International
přiblížila svou motivaci v rozhovoru pro Radio Praha umělkyně s tím, že během roku nemá čas soustavně pedagogicky působit, ale předávat své zkušenosti rozhodně chce, protože si myslí, že už má co říci, a toto je pro ni příležitost. V Manětíně se bude celý týden věnovat zhruba patnácti houslistům od deseti let; horní věková hranice není stanovena. Kurzy hry na cembalo a kladívkový klavír, kterých se má zúčastnit asi dvanáct mladých hráčů, povede Giedré Lukšaité-Mrázková. Společně pak nejlepší účastníky představí na festivalových koncertech "Barokních perel", a to nejen v už tradičních dějištích, ale i v nových lokalitách, které se Nadačnímu fondu Gabriely Demeterové pro letošní ročník podařilo získat. Celkem to bude sedm míst a sedm koncertů s mezinárodní účastí. Jedním z významných zahraničních hostů má být slovenský jazzový klavírista maďarského původu Miki Škuta.

"Zámek Manětín bude centrum. Nové lokality jsou Horšovský Týn a Kostel sv. Barbory v Manětíně, což je opravdu nádherný chrám, na který jsem se dlouhá léta těšila, abych ho mohla do festivalu zařadit. Programovou novinkou bude jazzový večer nazvaný 'Identity'. Ten zazní v plaském klášteře, a myslím si, že to bude vůbec poprvé v jeho historii, co zde zazní jazzová hudba, nicméně krásná a kvalitní. A také jsem ráda, že v rámci koncertu v Kozojedech se bude odhalovat kopie Madony Kozojedské, jejíž originál je v expozici v Mariánské Týnici. Autorem kopie je pan Bartoloměj Štěrba, vedoucí Kulturního spolku v Kozojedech. Díky němu už tři roky můžeme i v Kozojedech pořádat festivaly."

Dodejme, že i na zhotovení kopie Madony Kozojedské se výtěžkem z koncertů "Barokních perel" podílel Nadační fond, který umělkyně loni založila.

"Nese mé jméno, a já jsem garantem toho, že ty prostředky, které od sponzorů dostaneme, využijeme jenom pro ten festival. Právě proto, že jsme nezisková organizace, výtěžek z těch koncertů si nenecháváme, ale dáváme ho vždycky té dané lokalitě jako alespoň skromný příspěvek. A tak si troufám tvrdit, že i na tu 'Madonu' jsme částečně přispěli. Na její slavnostní odhalení při koncertu v Kozojedech se moc a moc těším; bude to 21. srpna."

Tolik Gabriela Demeterová k festivalu "Barokní perly 2004" a k mistrovským interpretačním kursům pro mladé umělce, které proběhnou v druhé polovině srpna v jeho rámci v Západočeském kraji. Z dalších aktivit umělkyně připomeňme její červencové úspěšné koncertování s Collegiem Českých filharmoniků v Japonsku, či nadcházející zářijové pozvání do Mexika, kam by měla odcestovat s Dvořákovým "Houslovým koncertem" a svým sólovým programem. Nedávno také natočila dvě kompaktní desky: Na první jsou za doprovodu cembala a kladívkového klavíru Dusíkovy, Bendovy a Vodičkovy skladby, druhá je třetím pokračováním kompletu Mozartových sonát.