Vývoj populace v České republice

Česká republika má jednu z nejnižších porodností na světě. Poprvé za dvě stě let se v Česku v loňském roce narodilo méně než 90 tisíc dětí. To je jen jeden z údajů o populačním vývoji, který ve středu zveřejnil Český statistický úřad. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Na konci letošního března měla Česká republika 10 miliónů 273 tisíce obyvatel. Už od roku 1994 ale zaznamenávají statistikové snížení počtu obyvatel ve výši zhruba deseti tisíc lidí ročně. Krátkodobé úbytky existovaly i v minulosti, snižující se stav šest let po sobě jdoucích je však zaznamenán poprvé. Hlavní příčinou je nízká porodnost. Dětí se rodí tak málo, že nestačí nahradit počet zemřelých osob. Tím také česká společnost stárne. Počet osob ve věku 60 let a starších je od roku 1996 v Česku poprvé v historii vyšší, než počet dětí do 14 let. A jak Českému rozhlasu potvrdil místopřeseda Českého statistického úřadu Jan Fischer, tento trend bude pokračovat.

Úbytek obyvatel poněkud zmírňuje prodlužování věku lidí. V roce 2030 by tak měla střední délka života, nebo-li naděje na dožití, představovat u mužů 75 let a u žen 81 a půl roku, což odpovídá současné situaci v nejvyspělejších zemích.