Významný americký lékař českého původu Tomáš Klíma slaví 90. narozeniny

Tomáš Klíma

Profesor Tomáš Klíma je předním odborníkem v oblasti transplantační medicíny, autorem více než 50 odborných prací a členem mnoha prestižních lékařských společností. Narodil se a většinu života prožil ve Spojených státech, ale na svoji druhou vlast, Českou republiku, nezapomíná. 10. září slaví tento významný lékař devadesáté narozeniny.

Baltimore | Foto: Bruce Emmerling,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Narodil se v roce 1931 v americkém Baltimore, kde byli jeho rodiče jako mladí čeští lékaři na stipendijním pobytu Rockfellerovy nadace. Ještě před válkou se rodina vrátila do Československa. Dětství ani mládí ale neměl Tomáš Klíma jednoduché. Otec byl za války popraven a matka byla ve vězení. Později byl kvůli americkému občanství vyloučen z gymnázia a pracoval jako lesní dělník.

Školu nakonec dokončil externě a podařilo se mu na vystudovat medicínu na Fakultě všeobecného lékařství UK. Po promoci pracoval v Ústavu patologické anatomie, kde také obhájil kandidaturu lékařských věd. Když v roce 1968 získal stipendium do texaského Houstonu, rozhodl se nevrátit se do Československa a od roku 1970 tam začal pracovat jako patolog.

Tomáš Klíma | Foto:  Nadační fond Neuron

V  rozhovoru pro Edukafarm před časem přiznal, že rozhodnutí odejít na studijní pobyt do USA ovlivnila právě zkušenost jeho rodičů. „Oba kladli důraz na vzdělání a vzpomínky na jejich studia a pobyt ve Spojených státech na mne určitě působily. Matka se často chtěla do Spojených států navrátit, ale otec byl příliš upnut na svou odbornou práci ve Státním zdravotním ústavu,“ zavzpomínal.

Rodina podle něj také ovlivnila rozhodnutí věnovat se patologické anatomii. „Oba rodiče i děd, matčin otec, byli lékaři. Pro obor patologická anatomie jsem se ale rozhodl na doporučení své matky, která mne upozornila na jedinečnost a výhody oboru. Tvrdila totiž, že patologická anatomie mně dá komplexní pohled na medicínu a naučí mne medicínsky a logicky myslet. Musím jí dát za pravdu,“ přiznal v rozhovoru.

Pomoc české medicíně

Ilustrační foto: RF._.studio,  Pexels,  CC0 1.0 DEED

Přestože Tomáš Klíma žije od roku 1968 ve Spojených státech, na Česko nezapomněl. Ihned po listopadu 1989 do ještě tehdejšího Československa přijel a rozhodl se založit program, který by umožnil českým lékařům seznámit se s nejmodernějšími léčebnými postupy na špičkových amerických medicínských pracovištích. A to se mu podařilo.

Ve Spojených státech získal sponzory a od roku 1991 realizuje program výměnných stipendijních stáží Texas-Czech Physician Exchange Program, díky kterému se už téměř dvě stovky lékařů měly možnost seznámit se s medicínou řady oborů v Texas Medical Center, což je jedno z největších medicínských center v USA. Program, který pojmenoval Klíma po svém otci Jaroslavovi, významně přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v Česku.

Za svůj odborný přínos i další činnost získal profesor Tomáš Klíma četná uznání. Například v lednu 2001 získal medaili prezidenta Václava Havla za pomoc české medicíně. V roce 2007 ho za pomoc Česku zase tehdejší prezident Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy. Je také laureátem ceny Neuron za přínos světové vědě v oboru medicíny za rok 2011.