Vzácné výtisky Komenského mapy Moravy budou vystaveny v Naardenu

Socha J. Á. Komenského v Naardenu

Jan Amos Komenský proslul především jako významný pedagog, jehož myšlenky jsou dodnes aktuální. Známé jsou také jeho filosofické a teologické spisy. Poněkud v pozadí zůstává jeho kartografická tvorba. Přitom mapa Moravy, kterou učitel národů vytvořil, byla velmi často součástí mnoha světových atlasů. Rozsáhlý soubor vzácných výtisků mapy má ve svých sbírkách Muzeum Komenského v Přerově. V těchto dnech putuje sbírka z Přerova do nizozemského Naardenu, místa posledního odpočinku Jana Amose Komenského.

Od 19. ledna budou moci návštěvníci Naardenu prohlédnout výstavu Komenského mapy Moravy, v březnu se se expozice přesune do dalšího nizozemského města - Rotterdamu. Mapa Moravy, kterou Komenský vytvořil, je podle ředitele přerovského muzea Františka Hýbla v mnohém výjimečná. "Výjimečná je v tom, že jsou tam zaznamenány mosty, jsou tam zaznamenány průsmyky, brody...Někteří kartografové a komeniologové usuzují, že to byla mapa, která byla udělána i pro vojenské účely. Svědčí o tom také dedikace Komenského Ladislavu Velenovi ze Žerotína, který byl významným představitelem armády tady u nás na Moravě."

Na mapě je zachyceno přes tisíc objektů. Kromě sídel a již zmíněných mostů, průsmyků a brodů jsou na mapě zakresleny i jednotlivé hory a pohoří, lesy a říční soustava apod. Názvy měst se objevují v češtině i v němčině. Mapa byla vydána více než stokrát. Vyšla samostatně, v atlasech a podle Františka Hýbla se objevila také na cestovních pouzdrech a karetní hře.

Ředitel přerovského muzea také upřesnil, co všechno mohou návštěvníci výstavy vidět a kolik map bude v Nizozemsku vystaveno. "Budeme tam vystavovat 31 map. Nebudou to jenom Komenského mapy, ale i předchůdkyně od Pavla Fabricia a pak pozdější mapy od dalších významných kartografů."

Důvody, proč budou mapy v Naardenu, jsou dva. Prvním je samozřejmě hrob Jana Amose Komenského a s ním související muzeum této významné osobnosti evropských dějin. Vystavovatelé by rádi ukázali méně známou stránku Komenského díla. Dalším důvodem a pojítkem mezi Komenského mapou a Nizozemskem je to, že kromě prvního vydání, které vyšlo v Praze roce 1677, byly ty další vydány převážně v Nizozemsku, v Antverpách či Amsterdamu. Mapa vyšla ale také ve Frankfurtu nad Mohanem, Paříži, Benátkách a v dalších evropských městech.