Vzpomínka na Josefa Svobodu, scénografa světového významu, který zemřel ve věku nedožitých 82 let

Josef Svoboda, Foto: ČTK

Následující minuty věnujeme mimořádné osobnosti českého divadla. Scénograf Josef Svoboda, spoluzakladatel a dlouholetý umělecký šéf pražské Laterny magiky zemřel po delší těžké nemoci ve věku nedožitých 82 let. Josef Svoboda vytvořil návrhy pro více než 700 inscenací doma i v zahraničí.

Josef Svoboda,  Foto: ČTK
Mezi jeho žáky patřil také intendant Státní opery Praha Daniel Dvořák, který o svém učiteli říká.

"Pan profesor Svoboda patřil k velikánům nejenom českého divadla, ale také světového divadla. Skutečně se mi při cestách do zahraničí nikdy nestalo, že bych pracoval v divadle, kde by neznali Josefa Svobodu, kde by neznali jeho dílo a dokonce většina divadel je vybavena reflektory určitého typu, které on pomáhal spoluvyvíjet s techniky a které také nesou jeho jméno. Takže když přijdete do divadla a chcete, aby vám ta světla rozsvítili, tak řeknete, dejte mě tam Svobodu nebo více Svobody, což ve své době také bylo pikantní zvolání protože samozřejmě ta světla tady byla už před listopadem 1989."

Profesor Svoboda začínal po druhé světové válce v Opeře Divadla 5. května. Jeho scény vždycky uchvacovaly svojí magičností i technickou perfektností. Využíval fyziku a chemii a zázračnými akcemi světelného parku ovlivnil scénografii celého světa. Vychoval nejen silnou generaci domácích následovníků, ale i scénografy na školách a univerzitách ve světě.

"Josef Svoboda patřil k velkým mágům divadla, k velkým vykladačům dramatických textů. On vlastně nikdy nechápal poslání scénografie tak, že by měla jenom ilustrovat to, co je napsané v závorkách v textu, ale vždycky, a také nás to tak učil, se snažil rozkrýt text, najít v něm něco podstatného, něco nového, na čem potom bylo vystavěno to představení. V tom si myslím, že byl výjimečný a proto byl také tak úspěšný. Domnívám se, nebo troufnu si říct, že on ve svém oboru to z českých umělců dotáhl do světové proslulosti nejdál."

Poslední scénu dělal Josef Svoboda pro inscenaci Graffiti v Laterně magice. Když scénu vytvářel, bylo mu už přes 80 let. A jak říká jeho žák Daniel Dvořák, používá v ní speciální techniku.

"Používá tam principu projekce na vzduch. Vidíme tam stavby nebo nějaké obrazové plochy, kterými tanečníci volně procházejí sem a tam. To, co se dřív muselo dělat ve filmu trikem, tak tady člověk vidí před očima jako živé."

a postavit v Praze divadlo, které by odpovídalo jeho divadelním zkušenostem a nárokům. Jeho dílo však budou mít možnost vidět návštěvníci Stavovského divadla.

"Obnovíme jeho památnou inscenaci Dona Giovanniho pro kterou vytvořil scénografii a kterou režíroval Václav Kašlík ve Stavovském divadle. Ta premiéra tehdy se uskutečnila v roce 1969. A od podzimu, od začátku příští sezóny opět budou mít diváci možnost vidět tuto legendární inscenaci v obnovené podobě na scéně Stavovského divadla."