Malované opony od Aše po Žamberk

Foto: Theatre Heritage

Divadelní opona je často malým uměleckým dílem. Malovali je slavní malíři, ale také ochotníci. Publikace, jaká tu ještě nebyla, nabízí opony divadel od Aše po Žamberk, od Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše až po opony, které malovali lidoví umělci pro divadla hrající v malých vesničkách.

Jedinečnosti opon českých divadel si zatím nevšimli historici, ani teatrologové. Publikace Malované opony divadel českých zemí to změnila. Je součástí dlouhodobého projektu, který vede Vítězslava Šrámková, a který mapuje dějiny ochotnického divadla. A k většině těchto divadel patřily i opony.

"Jedna taková opona byla impulsem k tomu, abychom se o to začali zajímat. Dočetli jsme se, že už v roce 1906 Antonín Procházka, expresionistický malíř, v té době velmi moderní, namaloval oponu pro malou vesničku Vážany u Vyškova. Zjistili jsme, že byl rodák odtamtud. To nás velmi zaujalo a chtěli jsme zjistit, jak to s těmi oponami vypadá,"

Foto: Theatre Heritage

uvedla v České televizi Vítězslava Šrámková. A s oponami to vypadá různě. Někde je restaurují, pořádají sbírky, jinde leží na půdě pod nánosy prachu. Jak uvedl historik Jiří Valenta, který dokumentaci opon připravil k vydání, mnohdy bylo jejich objevování dobrodružné.

"Například v Mrklově u Benecka jsme se dozvěděli: ano, máme krásnou oponu, zná ji moc dobře paní Kubátová, která o ní vypráví, ale je bohužel nepřístupná. Pak nás vyvedli po žebříku ve stodole a tam bylo zarovnáno senem asi pět prospektů ochotnického divadla a mezi nimi také mrklovská opona."

Na oponách jsou nejrůznější výjevy, které jsou v knize setříděny. Jsou tu třeba výjevy alegorické, české historické mýty, vlastenecké náměty, krajiny, obrazy domova, venkov, ale i současné opony, které jsou součástí scénografie. Při výjevech z české historie tu čtenář najde třeba praotce Čecha na běloušovi a nad ním se klene duha. Tahle opona pochází z konce 19. století z Náchoda. Neumětely mají svého Šemíka s Horymírem. Na oponách je i kněžna Libuše, Kozina se skupinou Chodů, vojáci oslavující svobodu v roce 1918. Hodně je zobrazován i Pražský hrad.

Z knihy Malované opony divadel Českých zemí

"Tím, že jsou to malované opony, tak zaznamenávají city a ideje lidí, kteří za nimi hráli divadlo. To je strašně důležité a v tom je jejich kulturně historická hodnota. Z hlediska výtvarného jsou velmi různorodé, protože je malovali jak vynikající malíři, tak i třeba malíři pokojů a páni učitelé."

Knihu otevírá opona Českokrumlovského divadla, která je u nás nejstarší, pochází z roku 1766. Nechybí tu díla uznávaných umělců jako byli Vojtěch Hynais nebo Václav Boštík. Součástí databáze je i 120 krátkých videozáznamů z inscenací anebo mapa, která umožňuje pátrat v divadelní minulosti devíti tisíc měst a obcí. A do databáze mohou přispívat i současní ochotníci.