WTO se ve sporu o geneticky modifikované organismy přiklonila na stranu zámoří

Evropská unie porušila pravidla světového obchodu, když zakázala na své území dovážet geneticky upravené organismy. Rozhodla o tom Světová obchodní organizace, když vyhověla stížnosti Argentiny, Kanady a Spojených států. Rozhodnutí WTO může nyní vést ke sporům uvnitř unie. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

V letitém sporu mezi zámořskými zeměmi a Evropskou unií jsou ve hře samozřejmě velké peníze. V zámoří si s možnými riziky GMO příliš nelámou hlavu a restriktivní politiku unie tudíž považují za diskriminační. Poškozuje prý řadu jejich vývozců. Evropská komise na druhé straně popírá, že by v minulosti existoval oficiální zákaz dovozu geneticky upravených organismů. Uvádí, že více než 30 druhů GMO dostalo povolení k prodeji na evropském trhu. Přesto ale platí v unii nejpřísnější pravidla na světě při povolování uvést nové GMO na trh.

"Jedná se především o ochranu spotřebitele a o to, aby měl spotřebitel možnost zvolit si, jaké potraviny chce kupovat. Dále je tady také tlak nevládních organizací, které nesmíme opomíjet, a které například ve Spojených státech nemají takový vliv."

Vysvětluje Jitka Götzová, vedoucí oddělení bezpečnosti potravin na Ministerstvu zemědělství. Jak se vůbec může GMO dostat na evropský trh?

"Ten proces trvá několik měsíců. V případě, že je podána žádost v členské zemi, musí ji následně posoudit Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Tam se k tomu vyjadřuje tým vědců. Ti vydají doporučení. Evropská komise pak projednává toto doporučení se všemi členskými státy. Teprve potom, když všechny členské státy odsouhlasí uvedení dotyčné potraviny na trh, je možné takovou potravinu prodávat v Evropské unii."

Uvést v unii na trh GMO není vůbec jednoduché, protože mezi jednotlivými členy existují velké názorové rozdíly. Část států pravidelně hlasuje proti povolování GMO, část států GMO spíše podporuje. Česko se nachází názorově zhruba uprostřed. Naši zemědělci loni poprvé zaseli na 270 hektarech geneticky upravenou kukuřici. Jde tedy o nepatrnou plochu. Dalších několik GMO je povoleno pro laboratorní použití. Jak ale uvádí Jitka Götzová, na trhu je možné se s geneticky upravenými potravinami setkat. Musí ale být viditelně označeny.

"V České republice se na trhu samozřejmě vyskytují geneticky modifikované potraviny i krmiva. V současné době jsou na trhu hlavně rostlinné tuky a stolní oleje vyrobené ze sóji. Především se ale jedná o krmiva. Všechny GMO jsou označované a podléhají kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta dbá na to, aby na trhu nebyly neoznačené potraviny."

A jak odhaduje Jitka Götzová další vývoj?

"S největší pravděpodobností se to bude muset projednávat na úrovni Evropské komise, kde se k tomu jednotlivé státy vyjádří. Možná to povede i k regulaci příslušné legislativy, aby nebyla tak přísná. To ale v tuto chvíli nedokážu říci."

Ekologové vesměs rozhodnutí Světové obchodní organizace odmítají. Věří ale, že Evropská unie svou dosavadní pozici uhájí. Je o tom přesvědčen i Jan Piňos z hnutí Greenpeace.

"Navzdory rozhodnutí Světové obchodní organizace zůstává Evropa naštěstí v opozici vůči geneticky modifikovaným organismům. Řada evropských států trvá na svých národních zákazech, které nějakým způsobem omezují používání GMO. Myslím, že Evropská unie ještě vůbec neřekla své poslední slovo v této věci. Doufám, že unie bude hájit zájmy svých spotřebitelů, svých občanů, kteří ve své jasné většině říkají ne GMO."