XIII. Všesokolský slet - prezident Václav Havel přijal účastníky sletu na Pražském hradě

Jak už jsme vás informovali, minulý týden proběhl v Praze XIII. Všesokolský slet. Ten vyvrcholil hlavními sletovými dny v sobotu a v neděli. Kromě hromadných sportovních vystoupení na stadionu Evžena Rošického prošel centrem hlavního města i slavnostní průvod. Zúčastnilo se ho více než dvacet tisíc cvičenců. Část vystoupení na Strahově shlédl i prezident Václav Havel. Ten už v pátek přijal zástupce České obce sokolské na Hradě. Jejich starosta Miloslav Pleskač ujistil prezidenta, že sokolové podporují obnovu a rozvoj demokratických sil v naší zemi, členství republiky v NATO a směřování do Evropské unie. Prezident ocenil, že tito lidé oživili a novým obsahem naplnili sokolskou myšlenku. Sokol je podle prezidenta tradičně svázán s odpovědným a vřelým vztahem k vlastní zemi - tedy s vlastenectvím...

"Za druhé, je aspoň dost těsně, svou tradicí svázán Sokol s humanitními ideály, které stály u zrodu novodobého Československa tradicí, s naší demokracií, s naší svobodou."

Prezident zejména zdůraznil, že Sokol vnímá jako dobrý příklad lidského sdružování zdola - toho, co dělá občanskou společnost. Podle Václava Havla jde o schopnost lidí spojovat se nad společným úkolem a naplňovat jej bez velké a masivní asistence státu i bez jeho podpory finanční.